Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Procedura gjyqësore Civile

Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
02 prill 2015 AC-I -14-0169 English | Shqip | Srpski
04 mars 2015 AC-I-14-0323 English | Shqip | Srpski
04 dhjetor 2014 AC-II -14-0015 English | Shqip | Srpski
18 shtator 2014 AC-I-14-0102 English | Shqip | Srpski
27 shkurt 2014 AC-II-12-0169 English | Shqip | Srpski
20 shkurt 2014 AC-I -13-0233-A0001 English | Shqip | Srpski
19 dhjetor 2013 AC-II -12-0053 English | Shqip | Srpski
31 tetor 2013 AC-I -13-0094 English | Shqip | Srpski
31 tetor 2013 ASC-10-0064 English | Shqip | Srpski
19 shtator 2013 AC-I-12-0040 English | Shqip | Srpski
20 qershor 2013 Ac-II-12-0120 English | Shqip | Srpski
15 qershor 2013 SCEL-10-0010 English | Shqip | Srpski
12 qershor 2013 SCEL-10-0014 English | Shqip | Srpski
03 qershor 2013 SCEL-11-0005 English | Shqip | Srpski
23 maj 2013 ASC-11-0116 English | Shqip | Srpski
15 maj 2013 C-I.-12-0056 English | Shqip | Srpski
30 prill 2013 AC-II-12-0139 English | Shqip | Srpski
30 prill 2013 AC-I.-12-0055 English | Shqip | Srpski
23 prill 2013 C-V-13-0002 English | Shqip | Srpski
27 mars 2013 C-I.-12-0054 English | Shqip | Srpski
27 mars 2013 SCEL - 11 - 0003 English | Shqip | Srpski
20 mars 2013 SCC-11-0226 English | Shqip | Srpski
20 mars 2013 C-I.-12-0042 English | Shqip | Srpski
13 mars 2013 SCEL-11-0046 English | Shqip | Srpski
13 mars 2013 SCA-11-0030 English | Shqip | Srpski
26 shkurt 2013 SCEL-11-0015 English | Shqip | Srpski
22 shkurt 2013 SCEL - 11 - 0022 English | Shqip | Srpski
22 shkurt 2013 SCEL - 11 - 0021 English | Shqip | Srpski
06 shkurt 2013 SCC - 11 - 0265 English | Shqip | Srpski
10 janar 2013 SCEL - 10 - 0027 English | Shqip | Srpski
27 dhjetor 2012 SCC – 08 – 0226 English | Shqip | Srpski
27 dhjetor 2012 SCC - 08 - 0227 English | Shqip | Srpski
27 dhjetor 2012 SCEL-10-0029 English | Shqip | Srpski
12 dhjetor 2012 SCEL -06 - 0002 - C0021 English | Shqip | Srpski
12 dhjetor 2012 SCC - 11 - 0241 English | Shqip | Srpski
29 nëntor 2012 SCC - 09 - 0134 English | Shqip | Srpski
29 nëntor 2012 SCA-09-0042 English | Shqip | Srpski
22 nëntor 2012 SCC-09-0009 English | Shqip | Srpski
24 tetor 2012 SCC-09-0167 English | Shqip | Srpski
28 shtator 2012 SCC-11-0223 English | Shqip | Srpski
22 gusht 2012 SCC-09-0096 English | Shqip | Srpski
17 maj 2012 SCC - 09 - 0043 English | Shqip | Srpski
17 maj 2012 SCC-10-0200 English | Shqip | Srpski
11 maj 2012 SCC-08-0304 English | Shqip | Srpski
11 maj 2012 SCC-08-0240 English | Shqip | Srpski
03 mars 2011 ASC-09-0065 English | Shqip | Srpski
28 shkurt 2011 SCEL-10-0005 English | Shqip | Srpski
24 shkurt 2011 SCC-08-0261 English | Shqip | Srpski
24 shkurt 2011 SCC-08-0112 English | Shqip | Srpski
24 shkurt 2011 SCA-08-0066 English | Shqip | Srpski
28 janar 2011 SCEL-10-0004 English | Shqip | Srpski
28 janar 2011 SCC-07-0012 English | Shqip | Srpski
24 janar 2011 SCC-08-0091 English | Shqip | Srpski
24 janar 2011 SCC-08-0186 English | Shqip | Srpski
17 janar 2011 SCC-10-0133 English | Shqip | Srpski
13 janar 2011 SCA-08-0085 English | Shqip | Srpski
08 dhjetor 2010 ASC-09-0004 English | Shqip | Srpski
01 dhjetor 2010 ASC-10-0081 English | Shqip | Srpski
01 dhjetor 2010 ASC-10-0054 English | Shqip | Srpski
01 dhjetor 2010 ASC-10-0081 English | Shqip | Srpski
11 nëntor 2010 ASC-10-0047 English | Shqip | Srpski
11 nëntor 2010 ASC-10-0048 English | Shqip | Srpski
15 tetor 2010 AGJ-2010-129 English | Shqip | Srpski
11 tetor 2010 ASC-09-0021 English | Shqip | Srpski
11 tetor 2010 ASC-09-0043 English | Shqip | Srpski
11 tetor 2010 ASC-09-0009 English | Shqip | Srpski
13 shtator 2010 SCEL-09-0005 English | Shqip | Srpski
08 shtator 2010 SCEL-09-0012 English | Shqip | Srpski
26 gusht 2010 ASC-10-0028 English | Shqip | Srpski
26 gusht 2010 ASC-10-0042 English | Shqip | Srpski
17 gusht 2010 ASC-09-0041 English | Shqip | Srpski
17 gusht 2010 ASC-09-0103 English | Shqip | Srpski
17 gusht 2010 ASC-09-0107 English | Shqip | Srpski
17 gusht 2010 ASC-10-0005 English | Shqip | Srpski
17 gusht 2010 ASC-10-0018 English | Shqip | Srpski
17 gusht 2010 ASC-10-0031 English | Shqip | Srpski
17 gusht 2010 ASC-10-0033 English | Shqip | Srpski
17 gusht 2010 ASC-10-0040 English | Shqip | Srpski
17 gusht 2010 SCC-R-07-0490 English | Shqip | Srpski
30 korrik 2010 SCC-07-0311 English | Shqip | Srpski
25 qershor 2010 SCA-08-0065 English | Shqip | Srpski
23 qershor 2010 SCEL-09-0025 English | Shqip | Srpski
17 qershor 2010 ASC-09-0016 English | Shqip | Srpski
17 qershor 2010 ASC-09-0091 English | Shqip
17 qershor 2010 ASC-10-0023 English | Shqip
03 qershor 2010 ASC-09-0035 English | Shqip
03 qershor 2010 ASC-09-0059 English | Shqip | Srpski
03 qershor 2010 ASC-09-0100 English | Shqip
14 maj 2010 ASC-10-0027 English | Shqip | Srpski
14 maj 2010 ASC-09-0060 English | Shqip | Srpski
14 maj 2010 ASC-10-0014 English | Shqip | Srpski
29 prill 2010 ASC-10-0024 English | Shqip | Srpski
29 prill 2010 ASC-09-0072 English | Shqip
29 prill 2010 ASC-09-0073 English | Shqip
29 prill 2010 ASC-10-0012 English | Shqip
29 prill 2010 ASC-10-0013 English | Shqip | Srpski
20 prill 2010 ASC-09-0020 English | Shqip | Srpski
09 mars 2010 ASC-09-0098 English | Shqip | Srpski
09 mars 2010 ASC-09-0096 English | Shqip | Srpski
09 mars 2010 ASC-09-0067 English | Shqip | Srpski
08 mars 2010 ASC-10-0002 English | Shqip | Srpski
08 mars 2010 ASC-09-0094 English | Shqip | Srpski
08 mars 2010 ASC-09-0045 English | Shqip | Srpski
11 shkurt 2010 SCC-08-0269 English | Shqip
10 shkurt 2010 ASC-10-0006 English | Shqip | Srpski
04 shkurt 2010 ASC-09-0089 English | Shqip
04 shkurt 2010 ASC-09-0053 English | Shqip
04 shkurt 2010 ASC-09-0102 English | Shqip
04 shkurt 2010 ASC-09-0092 English | Shqip
04 shkurt 2010 ASC-09-0083 English | Shqip
04 shkurt 2010 ASC-09-0038 English | Shqip
21 janar 2010 SCEL-08-0004 English | Shqip | Srpski
12 janar 2010 ASC-09-0048 English | Shqip
24 nëntor 2009 ASC-09-0108 English | Shqip | Srpski
12 nëntor 2009 ASC-09-0049 English | Shqip
26 maj 2009 SCEL-09-007 English | Shqip | Srpski
31 dhjetor 2008 SCC-08-0302 English | Shqip | Srpski

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.