Lajme

2023 Lajme

2023

EULEX-i dhe Akademia e Drejtësisë bashkë-organizojnë një punëtori mbi aplikimin e masave të diversitetit

28 mars2023

EULEX-i e prezantoi punën e Njësisë Korrektuese të tij para përfaqësuesve të përfaqësive diplomatike të shteteve anëtare të BE-së në Kosovë të cilët e vizituan Burgun e Sigurisë së Lartë në Podujevë

16 mars2023

EULEX-i, Agjencia e Kosovës për Informim dhe Privatësi dhe Akademia e Drejtësisë organizojnë një punëtori në lidhje me Ligjin për Qasje në Dokumente Publike

15 mars2023

EULEX-i dhe OJQ Qendra për Inovacion dhe Zhvillim në mbështetje të raportimit gjyqësor përmes prodhimit të një serie të reportazheve të temave të sundimit të ligjit

11 mars2023

Në udhëheqje të mbrojtjes së të dhënave personale dhe qasjes në dokumente publike – Ju prezantojmë Komisioneren e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, Krenare Sogojeva-Dërmaku

08 mars2023

EULEX-i dhe Assist Kosovo fuqizojnë të rinjtë e Kosovës për t’u bërë agjentë të ndryshimit kundër dhunës në baza gjinore

03 mars2023

EULEX-i, Agjencia Kosovare për Informim dhe Privatësi dhe Akademia e Drejtësisë e organizuan një punëtori për institucionet e sundimit të ligjit lidhur me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave

21 shkurt2023

Shefi i EULEX-it e dha një intervistë për RTÉ irlandeze lidhur me situatën e sigurisë në veri të Kosovës

17 shkurt2023

Delegacione nga Suedia dhe Holanda vizitojnë pjesën veriore të Kosovës

15 shkurt2023

EULEX-i e priti një delegacion të Shoqatës së Gazetarëve të Huaj nga Zvicra dhe Lihtenshtajni

10 shkurt2023

EULEX-i i dhuron pajisje të TI-së Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar ose të Konfiskuar

10 shkurt2023

EULEX-i dhe Akademia e Drejtësisë organizojnë tryezë të rrumbullakët për prokurorë dhe gjyqtarë për harmonizimin e amendamenteve të Kodit të Procedurës Penale me Kodin e Drejtësisë për të Mitur

07 shkurt2023

Shefi i EULEX-it e vizitoi regjionin e Mitrovicës

07 shkurt2023

Intervistë e Shefit të EULEX-it me Associated Press mbi krizën e fundit në pjesën veriore të Kosovës

06 shkurt2023

EULEX-i mbështetë një trajnim për mësimdhënësit e edukatës qytetare në lidhje me shpjegimin e temës së të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit para fëmijëve

06 shkurt2023

EULEX-i e mbështet fushatën për rekrutim të Policisë së Kosovës për të tërhequr kandidatë nga komunitetet jo-shumicë

03 shkurt2023

EULEX-i pret për vizitë një grup të vijuesve të trajnimit Libri i Kaltër të DG NEAR

30 janar2023

Intervistë e Zëdhënëses së EULEX-it me Il Fatto Quotidiano mbi punën e Misionit për gjetjen e fatit të personave të zhdukur

26 janar2023

EULEX-i priti studentë të programit Master nga Kampusi Global i të Drejtave të Njeriut

24 janar2023

EULEX-i dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi filluan fazën e tretë të trajnimit të monitoruesve laikë

24 janar2023

EULEX-i e mbështeti një trajnim për komunikimin dhe zgjidhjen e konflikteve për femrat oficere në Shërbimin Korrektues të Kosovës

20 janar2023

EULEX-i dhe Iniciativa Rinore për të Drejtat e Njeriut-Kosovë bashkohen për trajnimin e studentëve të juridikut mbi ligjërimin e temës së drejtësisë para fëmijëve

13 janar2023

EULEX-i merr pjesë në dorëzimin e pajisjeve mjekësore të dhuruara falë iniciativës 2022 të Çiklizmit nëpër Kosovë për Fëmijë për grumbullim të fondeve

13 janar2023

Pjesëtare të Zyrës për Shtyp dhe Informim Publik të EULEX-it vijuan seminarin e ZSHIP për misionet civile të PPSM

11 janar2023