Lajme

Janar

Bashkëbisedimet për fuqizimin e grave – “Shëndeti mendor i viktimave të dhunës kundër grave dhe fëmijëve dëshmitarë të dhunës“

06 janar2021

Më 10 dhjetor 2020, Misioni i BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) e organizoi të pestin me radhë dhe të fundit nga seria e “Bashkëbisedime për fuqizimin e grave” në temën "Shëndeti mendor i viktimave të dhunës kundër grave dhe fëmijëve dëshmitarë të dhunës".

Për lajmet më të hershme klikoni vitin përkatës:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 

Zyra për Komunikim dhe Media