Zyra për Komunikim dhe Media

Zyra për Komunikim dhe Media

Zyra për Komunikim dhe Media

Zyra për komunikim dhe media ndjek politikën e informimit të bazuar në qasje proaktive dhe transparencë, lidhur me objektivat e misionit dhe dhënie të përgjigjeve me kohë në pyetjet e shtruara.

Kontakti:

Email i Zyrës për Komunikim dhe Media: press@eulex-kosovo.eu 

Ioanna Lachana
Shefja e Zyrës për Shtyp dhe Informim Publik/Zëdhënesja
Tel. Office: +383 38 28 6364
Gsm: +383 49 78 4441
ioanna.lachana@eulex-kosovo.eu

Donika Berisha
Zëdhënëse
Tel. Office:+383 38 28 4538
Gsm: +383 49 78 1610
donika.berisha@eulex-kosovo.eu