Zyra për Komunikim dhe Media

Zyra për Komunikim dhe Media

Zyra për Komunikim dhe Media

Zyra për komunikim dhe media ndjek politikën e informimit të bazuar në qasje proaktive dhe transparencë, lidhur me objektivat e misionit dhe dhënie të përgjigjeve me kohë në pyetjet e shtruara.

Kontakti:

Email i Zyrës për Komunikim dhe Media: press@eulex-kosovo.eu 

Elisabetta Iurcev
U.D. Shefe e Zyrës për Shtyp dhe Informim Publik/Zëdhënëse
Tel. Office: + 383 (0)38 78 4205
GSM: +383 (0)49 781605
elisabetta.iurcev@eulex-kosovo.eu

Donika Berisha
Zëdhënëse
Tel. Office:+383 38 79 4160
Gsm: +383 49 78 1610
donika.berisha@eulex-kosovo.eu