<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

E saktë apo E pasaktë?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Zëdhënësja e EULEX-it flet në Forumin e dytë rajonal të Selanikut

Zëdhënësja e EULEX-it flet në Forumin e dytë rajonal të Selanikut

- Më 8 shkurt, Zëdhënësja dhe Shefja e Zyrës për Shtypi të EULEX-it, Ioanna Lachana, foli në Forumin e 2-të Rajonal të Selanikut.