<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1130"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1127"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1124"></a>

Lajme Tjera

<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

E saktë apo E pasaktë?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Ushtruesi i Detyrës së Shefit të Misionit u takua me Drejtoreshën Ekzekutive të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas

Ushtruesi i Detyrës së Shefit të Misionit u takua me Drejtoreshën Ekzekutive të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas

- Më 4 dhjetor, Ushtruesi i Detyrës së Shefit të Misionit, Cezary Luba u takua me Drejtoreshën Ekzekutive të Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, Anita Kalanderi, e cila e prezantoi punën që e bën kjo Agjenci për të ofruar ndihmë juridike falas për qytetarët në tërë Kosovën...