<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

E saktë apo E pasaktë?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Shefi i Zyrës të Shefit të Misionit EULEX mbajti një ligjëratë online për PPSM-në dhe misionet e saj në terren

Shefi i Zyrës të Shefit të Misionit EULEX mbajti një ligjëratë online për PPSM-në dhe misionet e saj në terren

- Më 16 tetor, Shefi i Zyrës të Shefit të Misionit të BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë, Daniele Pancheri, e dha një ligjëratë online për studentët e drejtimit Institucionet Publike, të BE-së dhe Ndërkombëtare që ofrohet nga Fakulteti për Biznes dhe Zhvillim 3A me bazë në Francë​.