<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,10,1176"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1174"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1173"></a>

Lajme Tjera

<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

E saktë apo E pasaktë?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Praktikantët e EULEX-it vizitojnë Njësinë e Policisë Speciale

Praktikantët e EULEX-it vizitojnë Njësinë e Policisë Speciale

- Më 4 shkurt, grupi më i ri i praktikantëve të EULEX-it vizituan bazën e Njësisë së Policisë Speciale Polake (NjPS) në Mitrovicë. Gjatë takimit, vizitorët u njoftuan me aktivitetet dhe përgjegjësitë kryesore të NjPS në Kosovë dhe patën rastin t’i shohin pajisjet që zyrtarët policorë të NjPS i përdorin gjatë kryerjes së detyrave të tyre...