<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1001"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,997"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,996"></a>

Lajme Tjera

<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

E saktë apo E pasaktë?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Zëvendës shefi i Misionit EULEX takoi nënkryetarin e Bordit Ndërkombëtar të Kontrollit të Narkotikëve të OKB-së

Zëvendës shefi i Misionit EULEX takoi nënkryetarin e Bordit Ndërkombëtar të Kontrollit të Narkotikëve të OKB-së

- Zëvendës shefi i Misionit EULEX, Bernd Thran priti në takim Ambasadorin David Johnson, nënkryetar i Bordit Ndërkombëtar të Kontrollit të Narkotikëve të OKB-së (BNKN). Z. Thran paraqiti një përmbledhje të punës së Misionit dhe të çështjeve me interes të përbashkët lidhur me fushëveprimin e BNKN-së.