Fillimi  BreadCrumbTrailer Zyra për Komunikim dhe Media  BreadCrumbTrailerKomunikata për Media

Komunikata për Shtyp

Dhjetor 2012

Acquittal in murder case

27 dhjetor 2012

Murder verdict confirmed

19 dhjetor 2012

Nëntor 2012

Man acquitted of murder

30 nëntor 2012

Tetor 2012

Shtator 2012

EULEX Police arrest E.S.

28 shtator 2012

Gusht 2012

Korrik 2012

Qershor 2012

Maj 2012

Prill 2012

Mars 2012

Shkurt 2012

Verdict in extortion case

07 shkurt 2012

EU commitment to Kosovo

06 shkurt 2012

Janar 2012

Prosecution Appeal

31 janar 2012

Për komunikatat për media më të hershme klikoni më poshtë:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

këtu.

Zyra për Komunikim dhe Media