Fillimi  BreadCrumbTrailer Zyra për Komunikim dhe Media  BreadCrumbTrailerKomunikata për Media

Komunikata për Shtyp

Shtator 2021

Gusht 2021

Korrik 2021

Qershor 2021

Deklaratë në përgjigje ndaj pretendimeve se EULEX-i i ka dorëzuar dosje autoriteteve prokuroriale të Serbisë

22 qershor 2021

Për sa i përket pretendimeve të fundit se Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) u ka dorëzuar dosjet për krimet e luftës autoriteteve prokuroriale të Serbisë, Misioni dëshiron të theksojë se këto pretendime nuk janë të vërteta.

Maj 2021

Ndikimi i COVID-19 në Sundimin e Ligjit në Kosovë - Misioni i BE-së për Sundimin e Ligjit prezanton raportin special të tij

18 maj 2021

Më 18 maj, Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) e prezantoi "Raportin Special të tij për ndikimin e COVID-19 në Sundimin e Ligjit në Kosovë", që e mbulon periudhën nga muaji mars 2020 deri në mars 2021.

Prill 2021

Për komunikatat për media më të hershme klikoni më poshtë:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

këtu.

Zyra për Komunikim dhe Media