Fillimi  BreadCrumbTrailer Zyra për Komunikim dhe Media  BreadCrumbTrailerKomunikata për Media

Komunikata për Shtyp

Dhjetor 2009

Nëntor 2009

Tetor 2009

Shtator 2009

EULEX report to the UN

30 shtator 2009

Gusht 2009

Korrik 2009

Qershor 2009

Maj 2009

Prill 2009

Mars 2009

Janar 2009

Për komunikatat për media më të hershme klikoni më poshtë:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

këtu.

Zyra për Komunikim dhe Media