Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata e Apelit

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
12 janar 2018 PAKR 158/17 English | Shqip | Srpski
01 dhjetor 2017 PAKR 77/2017 M.S.; V.T.; English | Shqip
01 dhjetor 2017 PAKR 77/2017 M.S.; V.T.; Ruling Detention English | Shqip
01 dhjetor 2017 PAKR 77/2017 M.S.; V.T.; Dissenting Opinion English | Shqip
01 nëntor 2017 PAKR 1/2017 E.S. Dissenting Opinion English | Shqip
26 tetor 2017 PAKR 1/2017 - Redacted Detention Ruling English | Shqip
19 tetor 2017 PAKR 1/2017 E.S. English | Shqip
21 gusht 2017 PAKR 220/16 Redacted Judgement English | Shqip | Srpski
19 dhjetor 2016 PAKR 299/16 OI Judgment English | Shqip | Srpski
13 dhjetor 2016 PAKR 336/16 - Redacted Judgement English | Shqip
09 dhjetor 2016 PAKR 216/15 English | Shqip
27 tetor 2016 PAKR 429/16 - Judgement English | Shqip
15 shtator 2016 PAKR 161/16 - Judgement English | Shqip | Srpski
14 shtator 2016 PAKR 456/15 English | Shqip
13 shtator 2016 PAKR 487/13 English | Shqip
04 gusht 2016 PAKR 147/16 - Judgement English | Shqip | Srpski
11 korrik 2016 PAKR NO. 39/2015 English | Shqip
11 korrik 2016 PAKR NO. 39/2015 | Shqip
22 qershor 2016 PAKR 648/16 English | Shqip
20 maj 2016 PAKR 603/15 English | Shqip
18 prill 2016 PAKR 412/15 English | Shqip | Srpski
05 prill 2016 PAKR 158/15 English | Shqip | Srpski
26 janar 2016 PAKR 266/14 English | Shqip
14 janar 2016 PAKR 474/15 English | Shqip
30 nëntor 2015 PAKR 229/2015 English | Shqip | Srpski
06 nëntor 2015 PAKR 52/14 English | Shqip
06 nëntor 2015 PAKR 52/14 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
01 tetor 2015 PAKR 146/15 English | Shqip | Srpski
31 gusht 2015 PAKR 349/14 English | Shqip
18 gusht 2015 PAKR 347/13 English | Shqip
11 gusht 2015 PAKR 440/13 English | Shqip
31 korrik 2015 PAKR 45/13 English | Shqip
22 korrik 2015 PAKR 349/14 English | Shqip
20 korrik 2015 PAKR 542/14 English | Shqip | Srpski
25 qershor 2015 PAKR 234/14 English | Shqip
12 qershor 2015 PAKR 547/14 English | Shqip
28 maj 2015 PAKR 157/15 English | Shqip
27 maj 2015 PAKR 13/2014 English | Shqip
27 maj 2015 PAKR 145/2014 English | Shqip
22 maj 2015 PAKR 259/14 English | Shqip
14 maj 2015 PAKR 215/14 English | Shqip
24 mars 2015 PAKR 397/14 English | Shqip | Srpski
10 shkurt 2015 PN 554/14 English | Shqip
29 tetor 2014 PAKR 55/14 English | Shqip
02 tetor 2014 PAKR No. 148 / 2013 English | Shqip
25 gusht 2014 PAKR 943/13 English | Shqip | Srpski
17 qershor 2014 PAKR 503/13 English | Shqip | Srpski
06 qershor 2014 PAKR 413/2013 English | Shqip
28 maj 2014 PAKR 513/2013 English | Shqip | Srpski
28 maj 2014 PAKR 1282/12 English | Shqip
27 maj 2014 PaKr 503/13 English | Shqip | Srpski
05 maj 2014 PAKR 945/2012 English | Shqip
25 prill 2014 PaKr 35/14 English | Shqip | Srpski
16 prill 2014 PaKr 1/13 English | Shqip
02 prill 2014 PAKR 441/13 English | Shqip
02 prill 2014 PAKR 442/13 English | Shqip
27 mars 2014 PaKr 87/13 English | Shqip
20 mars 2014 PAKR 434/13 English | Shqip
13 mars 2014 PAKR 359/13 English | Shqip
10 shkurt 2014 PAKR 1175/12 English | Shqip
06 shkurt 2014 PaKr no. 135/2013 English | Shqip
30 janar 2014 PAKR 271/13 English | Shqip | Srpski
12 dhjetor 2013 PAKR 102/13 English | Shqip
22 tetor 2013 PAKR 4/2013 English | Shqip | Srpski
25 shtator 2013 PAKR 1121/12 English | Shqip | Srpski
27 gusht 2013 PAKR 1123/12 English | Shqip
22 gusht 2013 PAKR 1731/2012 English | Shqip
19 gusht 2013 PAKR.nr.1400/2012 English | Shqip
13 gusht 2013 PAKR 1047/12 English | Shqip | Srpski
25 korrik 2013 PAKR 978/12 English | Shqip
04 korrik 2013 PAKR 139/13 English | Shqip
18 qershor 2013 PAKR No. 902 / 2012 English | Shqip
28 maj 2013 PAKR 69/13 English | Shqip
28 maj 2013 PAKR 46/13 English | Shqip
30 prill 2013 PAKR 907/12 English | Shqip
25 prill 2013 PAKR 1122/2012 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.