European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Riintegrimi i të burgosurve - projekt i EULEX-it për mbështetjen e Shërbimit Korrektues të Kosovës

Në kuadër të përpjekjeve të vazhdueshme për mbështetjen dhe fuqizimin e institucioneve të vendit, ashtu siç parashihet me mandatin që ka, Njësia korrektuese e EULEX-it mbajti një punëtori/trajnim njëjavor për rreth 20 zyrtarë të Shërbimit Korrektues të Kosovës.

Të drejtat e komunitetit LGBTI janë të drejta të njeriut – EULEX-i shënon Ditën Ndërkombëtare kundër Homofobisë

Misioni EULEX në Kosovë i është bashkuar sot përpjekjeve në mbarë botën për shënimin e Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë.

EULEX shënon Ditën e BE-së

Dje, Zyra e BE-së në Kosovë shënoi Ditën e Evropës duke organizuar aktivitete të ndryshme edukative dhe kulturore në mbarë Kosovën.

Këshilltarja kryesore e EEAS Mara Marinaki i vizitoi gratë në Kosovë

Si pjesë e vizitës së saj që po vazhdon në Kosovë, Mara Marinaki, Ambasadorja dhe Këshilltarja Kryesore për çështje Gjinore e EEAS, së bashku me Alexandra Papadopoulou, Shefe e Misionit EULEX, u takuan me ...

EULEX-i në Ditën Nacionale për Personat e Pagjetur – Nuk do të dorëzohemi kurrë

Sot, Kosova shënon Ditën Nacionale të Personave të Pagjetur, ndërsa EULEX-i e shfrytëzon këtë rast për t’i përkujtuar të zhdukurit dhe gjendjen e vështirë të familjeve të tyre. EULEX-i vazhdon të jetë i përkushtuar për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur.

EULEX-i i largon rrethojat e ndërtesës aneks të Shtabit të Policisë

Në përputhje me ri-konfigurimin dhe mandatin e ri të Misionit, EULEX-i i ka liruar zyrat në ndërtesën aneks të Shtabit të Policisë në Prishtinë (ish aneksi i Selisë së UNMIK-ut).

Lajme Tjera

Profili Video

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

Udhëheqës i Njësisë Këshilluese për Çështje të Policisë dhe Kufirit, shpjegon punën e tij dhe sfidat me të cilat përballet në Kosovë.

Më shumë profile video
Forenzika përmes teknologjisë informative – Zbulimi i krimeve në autostradën digjitale të shekullit XXI

Forenzika përmes teknologjisë informative – Zbulimi i krimeve në autostradën digjitale të shekullit XXI

Ndonëse teknikat forenzike përmes TI-së mund të mos jetë gjithmonë aq interesante sa paraqiten në televizion – hetuesit forenzikë nuk i ndjekin fizikisht kriminelët as nuk vihen në vijën e parë të frontit – forenzika e TI-së është pjesë e rëndësishme e procesit hetimor.

Më shumë nga "Gratë në sundimin e ligjit"

Më shumë për Multimedia ...

EULEX-i nikoqir i trajnimit të KFOR-it për udhëheqësit kryesorë

EULEX-i nikoqir i trajnimit të KFOR-it për udhëheqësit kryesorë

Sot, EULEX-i bëri një prezantim para grupit komandues dhe udhëheqësve kryesorë të KFOR-it si pjesë e trajnimit të KFOR-it për udhëheqësit kryesorë për t’u njoftuar me organizatat e ndryshme ndërkombëtare në Kosovë para se të fillojnë detyrën.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu