European Union External Action
FacebookTwitterYoutube

Të drejtat e komunitetit LGBTI janë të drejta të njeriut – EULEX-i shënon Ditën Ndërkombëtare kundër Homofobisë

Misioni EULEX në Kosovë i është bashkuar sot përpjekjeve në mbarë botën për shënimin e Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë.

EULEX shënon Ditën e BE-së

Dje, Zyra e BE-së në Kosovë shënoi Ditën e Evropës duke organizuar aktivitete të ndryshme edukative dhe kulturore në mbarë Kosovën.

Këshilltarja kryesore e EEAS Mara Marinaki i vizitoi gratë në Kosovë

Si pjesë e vizitës së saj që po vazhdon në Kosovë, Mara Marinaki, Ambasadorja dhe Këshilltarja Kryesore për çështje Gjinore e EEAS, së bashku me Alexandra Papadopoulou, Shefe e Misionit EULEX, u takuan me ...

EULEX-i në Ditën Nacionale për Personat e Pagjetur – Nuk do të dorëzohemi kurrë

Sot, Kosova shënon Ditën Nacionale të Personave të Pagjetur, ndërsa EULEX-i e shfrytëzon këtë rast për t’i përkujtuar të zhdukurit dhe gjendjen e vështirë të familjeve të tyre. EULEX-i vazhdon të jetë i përkushtuar për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur.

EULEX-i i largon rrethojat e ndërtesës aneks të Shtabit të Policisë

Në përputhje me ri-konfigurimin dhe mandatin e ri të Misionit, EULEX-i i ka liruar zyrat në ndërtesën aneks të Shtabit të Policisë në Prishtinë (ish aneksi i Selisë së UNMIK-ut).

Ngritët aktakuzë për krime lufte

Prishtinë, 20 prill 2017 - Sot, një prokuror ndërkombëtar i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK) ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore të Mitrovicës kundër të pandehurit Z.V. ish-rezervist policie në Vushtrri për veprimet të cilat pretendohet se kanë ndodhur ndërmjet fshatrave...

Lajme Tjera

Profili Video

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

Udhëheqës i Njësisë Këshilluese për Çështje të Policisë dhe Kufirit, shpjegon punën e tij dhe sfidat me të cilat përballet në Kosovë.

Nga Little Rock-u në Prishtinë – njihuni me Jacqueline Smith

Nga Little Rock-u në Prishtinë – njihuni me Jacqueline Smith

A ju ka rënë të dëgjoni ndonjëherë tregime për heronjtë e padëgjuar? Për policët e paepur që patrullojnë rrugëve, pothuaj të padukshëm në punën e tyre që të na mbajnë neve të sigurt?

Më shumë profile video Më shumë nga "Gratë në sundimin e ligjit"

Më shumë për Multimedia ...

Studentë nga Holanda e vizituan EULEX-in

Studentë nga Holanda e vizituan EULEX-in

Sot, një grup prej njëzet e pesë studentëve të Departamentit për Marrëdhënie Ndërkombëtare, Kolegji Universitar i Amsterdamit. E vizituan EULEX-in në kuadër të udhëtimit studimor të tyre në Kosovë.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu