European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

EULEX-i mban trajnim për komunikim me mediat për prokurorët dhe zyrtarët e prokurorive

Javën e kaluar, krahas me Autoritetin e Prokurorisë Suedeze dhe me Akademinë e Drejtësisë së Kosovës, EULEX-i e mbajti një trajnim dy-ditor për komunikimin me media për prokurorët dhe zyrtarët e prokurorive...

Trajnim nga EULEX-i për zbatimin e policimit të udhëhequr nga inteligjenca

Misioni EULEX organizoi një punëtori trajnuese për Policinë e Kosovës (PK) mbi temën e policimit të udhëhequr nga inteligjenca (PUI) dhe planifikimit strategjik.

EULEX-i e mbajti një trajnim për krimet e luftës për prokurorët e Kosovës

Misioni EULEX e organizoi një sesion trajnimi mbi instrumentet e të drejtës penale ndërkombëtare për ndjekjen e krimeve të luftës brenda juridiksionit të Kosovës

EULEX shënon Ditën Ndërkombëtare të Gruas – Insistim për progres

Në këtë ditë, EULEX shënon Ditën Ndërkombëtare të Gruas, duke i nderuar arritjet e grave në sektorin e sundimit të ligjit, si brenda EULEX-it ashtu edhe në mbarë Kosovën.

Grupi punues i forenzikës për dhunën seksuale dhe dhunën e bazuar në gjini

EULEX-i, në partneritet me organizatën UN Women, ndihmoi në realizimin e takimit të parë të grupit punues me Policinë e Kosovës, Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Agjencinë Forenzike të Kosovës..

Xhiro Kosovën me biçikletë për fëmijët 2017 (Cycle Kosovo for Children 2017)

Mark Dixon, Shef i Njësisë Këshilluese të EULEX-it për Çështje të Policisë dhe Kufirit, ia dorëzoi Njësisë së Kujdesit Intensiv të Neonatologjisë në Pejë, Kosovë disa pajisje shumë të nevojshme gjatë një ceremonie rasti për këtë donacion.

Lajme Tjera

Profili Video

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

Një ditë nga jeta e Hakan Wall-it

Udhëheqës i Njësisë Këshilluese për Çështje të Policisë dhe Kufirit, shpjegon punën e tij dhe sfidat me të cilat përballet në Kosovë.

Më shumë profile video
Nëse nuk mund të vallëzoj, nuk dua të jem pjesë e revolucionit – Igballe Igo Rogova

Nëse nuk mund të vallëzoj, nuk dua të jem pjesë e revolucionit – Igballe Igo Rogova

Sikur sytë të mund të flisnin, do të kishin me qindra tregime për të treguar. Kjo është përshtypja të cilën e jep Igballe Rogova, e njohur si Igo, gjatë momenteve të para të takimit me të.

Më shumë nga "Gratë në sundimin e ligjit"

Më shumë për Multimedia ...

Tryezë e rrumbullakët nga EULEX dhe Agjencia Kosovare e Regjistrimit Civil në lidhje me procedurat për regjistrimin e veturave

Tryezë e rrumbullakët nga EULEX dhe Agjencia Kosovare e Regjistrimit Civil në lidhje me procedurat për regjistrimin e veturave

Misioni EULEX organizoi së bashku me Agjencinë Kosovare të Regjistrimit Civil një tryezë të rrumbullakët ku u diskutua rreth procedurave për regjistrimin e veturave.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu