<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=1,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

E saktë apo E pasaktë?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Eksperti i Sigurisë i EULEX-it mbajti ligjëratë elektronike për Menaxhimin e Incidenteve Kritike

Eksperti i Sigurisë i EULEX-it mbajti ligjëratë elektronike për Menaxhimin e Incidenteve Kritike

- Më 20 qershor, Udhëheqësi i Ekipit të Sigurisë të Misionit EULEX dhe Eksperti i Sigurisë, Vlado Kalkanov, mbajti një kurs trajnimi online për menaxhimin e incidenteve kritike për një grup diplomatësh nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Integrimit Evropian të Republikës së Moldavisë.