European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Zyra për media BreadCrumbTrailer Komunikata për Media

Komunikata për Shtyp

Maj

Të drejtat e komunitetit LGBTI janë të drejta të njeriut – EULEX-i shënon Ditën Ndërkombëtare kundër Homofobisë

17 maj

Misioni EULEX në Kosovë i është bashkuar sot përpjekjeve në mbarë botën për shënimin e Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë.

Prill

EULEX-i në Ditën Nacionale për Personat e Pagjetur – Nuk do të dorëzohemi kurrë

27 prill

Sot, Kosova shënon Ditën Nacionale të Personave të Pagjetur, ndërsa EULEX-i e shfrytëzon këtë rast për t’i përkujtuar të zhdukurit dhe gjendjen e vështirë të familjeve të tyre. EULEX-i vazhdon të jetë i përkushtuar për të ndihmuar në zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur.

EULEX-i i largon rrethojat e ndërtesës aneks të Shtabit të Policisë

24 prill

Në përputhje me ri-konfigurimin dhe mandatin e ri të Misionit, EULEX-i i ka liruar zyrat në ndërtesën aneks të Shtabit të Policisë në Prishtinë (ish aneksi i Selisë së UNMIK-ut).

Ngritët aktakuzë për krime lufte

20 prill

Prishtinë, 20 prill 2017 - Sot, një prokuror ndërkombëtar i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK) ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore të Mitrovicës kundër të pandehurit Z.V. ish-rezervist policie në Vushtrri për veprimet të cilat pretendohet se kanë ndodhur ndërmjet fshatrave...

Mars

EULEX-i e shënon Ditën Ndërkombëtare të Gruas – Bëhu e guximshme për ndryshime

08 mars

Sot, EULEX-i i bashkohet shumë njerëzve në mbarë botën në kremtimin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas. Ne e shfrytëzojmë këtë mundësi për t’i kremtuar të arriturat e grave dhe duke e theksuar moton e këtij viti ‘Bëhu e guximshme për ndryshime’ ne i inkurajojmë ato të gjitha që të ndihmojnë në krijimin e një bote më të mirë të punës me përfshirje gjinore më të madhe.

Shkurt

Shefja e Misionit EULEX Kosova i emëroi Gjyqtarët e Dhomave të Specializuara të Kosovës

07 shkurt

Në përputhje me Ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, pas rekomandimit të Komisionit Përzgjedhës të pavarur, autoriteti emërues Shefja e Misionit EULEX në Kosovë, zj. Alexandra Papadopoulou...

Për komunikatat për media më të hershme klikoni më poshtë:
2017 | 2016 | 2015

këtu.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu