<a href="http://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,870"></a> <a href="http://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,868"></a> <a href="http://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,866"></a>

Ostale Vesti

EULEX donirao sedam vozila Osnovnom sudu i Centru za medijaciju u Mitrovici

EULEX donirao sedam vozila Osnovnom sudu i Centru za medijaciju u Mitrovici

- EULEX je 16. oktobra donirao ukupno sedam vozila marke Nissan Pathfinder dvema institucijama, od kojih šest Osnovnom sudu u Mitrovici i jedno vozilo Centru za alternativno rešavanje sporova – Centru za medijaciju u Mitrovici (ADRC)...

Žene u vladavine prava

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Nasmešite se, radite i istražujte – predstavljamo vam Juliju Netesovu

Kada se rodila u udaljenom akademskom gradu u Sibiru, tada u Sovjetskom Savezu, Julijina porodica je bila ubeđena da će ona krenuti utabanim stopama molekularnih...

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

ŽIVOTNI IZAZOVI DONOSE NAJBOLJE REZULTATE – PREDSTAVLJAMO VAM NATALIE DAWSON

U ličnom i profesionalnom životu Natalie Dawson dominirali su marljivi rad i stalno postavljanje izazova sebi.

Video Profil

Dan u životu Hakan Wall-a

Dan u životu Hakan Wall-a

Šef Savetodavne jedinice za pitanja policije i granice, objašnjava svoj svakodnevni rad i izazove sa kojima se suočava na Kosovu.

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Jedan dan u životu Matti Raatikainena

Šef Jedinice za istragu ratnih zločina, Matti Raatikainena, objašnjava istrage ratnih zločina u EULEX-u