European Union External Action
FacebookTwitterYoutube

Fillimi BreadCrumbTrailer Zyra për media BreadCrumbTrailer Lajme

Lajme

Maj

EULEX-i në mbështetje të regjistrit civil të qëndrueshëm në Kosovë

25 maj

Njësia këshilluese e EULEX-it për punë të brendshme organizoi dy aktivitete të ndara në lidhje me ngritjen e vetëdijesimit rreth procedurave ekzistuese dhe përfitimeve nga ofrimi i shërbimeve të gjendjes civile dhe regjistrimit civil qytetarëve nga veriu i Kosovës

Këshilltarja kryesore e EEAS Mara Marinaki i vizitoi gratë në Kosovë

04 maj

Si pjesë e vizitës së saj që po vazhdon në Kosovë, Mara Marinaki, Ambasadorja dhe Këshilltarja Kryesore për çështje Gjinore e EEAS, së bashku me Alexandra Papadopoulou, Shefe e Misionit EULEX, u takuan me ...

Mars

Studentë nga Beogradi e vizituan EULEX-in – Ne duam të ardhme më të mirë

16 mars

Dymbëdhjetë studentë nga Universiteti i Beogradit, Fakulteti i Shkencave Politike, të përkrahur nga OJQ Iniciativa Rinore për të Drejta të Njeriut (IRDNJ), u takuan me Shefen e Misionit EULEX Alexandra Papadopoulou për t’i kuptuar më mirë mandatin dhe sfidat aktuale të këtij Misioni.

Shefja e Misionit EULEX u takua me studentë dhe profesorë të Programit për të Drejta të Njeriut në Fakultetin Juridik të Harvardit

14 mars

Shefja e Misionit EULEX, zjs. Alexandra Papadopoulou u takua sot me zj. Rebecca Agule, Anëtare e Avokatisë Klinike nga Programi për të Drejta të Njeriut në Fakultetin Juridik të Harvardit dhe me studentët e juridikut Christian Hines, Katrina Braun dhe Jared Small për të diskutuar lidhur me angazhimet e EULEX-it për fuqizimin e institucioneve kosovare të sundimit të ligjit.

Shkurt

EULEX mbajti seminar treditor për Shërbimin Korrektues të Kosovës mbi temën e aftësive të negocimit

17 shkurt

Divizioni i EULEX-it për Fuqizim mbajti seminar treditor në burgun e Lipjanit temë e së cilit ishte përmirësimi i aftësive të negocimit në situata të krizave.

Janar

Konferenca vjetore e prokurorëve të Kosovës

30 janar

Më 28 janar në Prishtinë u mbajt konferenca vjetore e prokurorëve të Kosovës. Në këtë konferencë ishin të pranishëm mbi 200 prokurorë, si dhe Zëvendësshefi i Misionit, Bernd Thran, dhe Kryeprokurori i EULEX-it, Claudio Pala.

Studentët e programit master e vizituan EULEX-in

19 janar

Dje, studentët e programit Master Evropian për të Drejtat e njeriut dhe demokratizim (EMA) dhe të Qendrës Ndëruniversitare Evropiane (EIUC), Venedik e vizituan Misionin EULEX në Kosovë.

Për komunikatat për media më të hershme klikoni vitin përkatës:
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu