European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Kontakte

Kontakte

Selia e misionit EULEX Kosova
Rr. Muharrem Fejza,
Kutia postare: 268
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (0) 38 28 2000
E-mail: info@eulex-kosovo.eu

Për informata të përgjithshme, ju lutem kontaktoni përmes adresës info@eulex-kosovo.eu. Për pyetje që kanë të bëjnë me mediat, ju lutem përdoreni këtë adresë elektronike: press@eulex-kosovo.eu 

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu