European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer EULEX & BE-ja BreadCrumbTrailer Biografia: Bernd Thran


Bernd Thran 
Zëvendës i Shefit të Misionit EULEX Kosovë

Biografia:

Nënkryetari i Policisë/Gjeneral Brigade Bernd Thran, Zëvendës i Shefit të Misionit EULEX Kosovë

Kombësia: Gjerman

Arsimi:
Diplomë e lartë në Administratë Publike dhe Menaxhim të Policisë – Kolegji i Policisë dhe i Stafit Komandues, Universiteti i Policisë, Muenster, Gjermani. 
Diplomë BA në Administratë Publike dhe Çështje të Policisë – Shkolla për Administratë Publike në Rhineland-Palatinate, Sektori i Policisë (Universiteti i Shkencave Aplikative), Koblenz, Gjermani.
Shkathtësi për Ndërmjetësim dhe Dialog në Menaxhimin e Krizave për PPSM, Instituti Edward Kennedy, Instituti për Intervenim në Konflikte, Universiteti Kombëtar i Irlandës.
Trajnim për Udhëheqës të Lartë të BE-së, Akademia Bernadotte Academy, Belgjikë.
Trajnim i nivelit të lartë për PPSM, Kolegji Evropian për Siguri dhe Mbrojtje, Bruksel, Berlin, Sofje, Paris.

Gjuhët:
Gjermanisht (gj. amtare), Anglisht, Frëngjisht, Italisht.

Përvoja profesionale:
Aktualisht:Zëvendës i Shefit të Misionit EULEX Kosova
2008: Këshilltar i Lartë për Polici në Shërbimin Evropian për Shërbim të Jashtëm (EEAS)/ Kapacitete të Administrimit dhe Planifikimit Civil (CPCC) dhe Negociator në ekipin e Dialogut të Përfaqësueses së Lartë / Nënkryetares (PL/NK), Bruksel;
2006 deri 2008: Udhëheqës i Seksionit dhe Zëvendësshef i Sektorit, Ministria e Punëve të brendshme në Rhineland-Palatinate, Gjermani;
2002 deri 2006: Specialist i lartë për kundër-terrorizëm dhe kundër-spiunazh, Komisioni Evropian, Bruksel;
1997 deri 2002: Udhëheqës i Seksionit dhe Zëvendësshef i Sektorit, Ministria e Punëve të Brendshme në Rhineland-Palatinate, Gjermani;
1977 deri 1997: Pjesëtar i Policisë në degë të ndryshme të policisë (CRC, polic në uniformë, CID, Inteligjencë)
1973 deri 1977: Instruktor në Forcat Ajrore të Gjermanisë

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu