European Union External Action
FacebookTwitterYoutube

Fillimi BreadCrumbTrailer Mundësi Punësimi

Mundësi Punësimi

Konkurset për personel vendor

Nuk ka ndonjë pozitë të lirë në këtë kohë.

Konkurset për personel ndërkombëtar

Nuk ka ndonjë pozitë të lirë në këtë kohë.

Konkurset për praktikant ndërkombëtar

Nuk ka ndonjë pozitë të lirë në këtë kohë.

  

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu