European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Zyra për media

Zyra për Shtyp dhe Informim Publik (ZSHIP)

ZSHIP ndjek politikën e informimit të bazuar në qasje proaktive dhe transparencë, lidhur me objektivat e misionit dhe dhënie të përgjigjeve me kohë në pyetjet e shtruara.

Aktualisht Misioni është duke i ushtruar dy objektiva operacionale.
 

1. Monitorimi, Mentorimi dhe Këshillimi (MMK)

Ky Mision do të përqendrohet në ofrimin e mbështetjes për institucionet kosovare të sundimit të ligjit në nivelet e shtabeve dhe të drejtuesve të lartë të institucioneve përkatëse të Sundimit të Ligjit për ta përforcuar rrethin e drejtësisë penale, me theks në luftimin e ndërhyrjes politike dhe monitorimin e lëndëve të ndjeshme.

2. Funksioni Ekzekutiv

EULEX-i do të sigurojë që të ofrohen shërbimet ligjore deri atëherë kur progresi i autoriteteve vendase të lejojë kalimin e plotë të funksioneve ekzekutive tek autoritetet vendase.  Ky Mision do t’i mbështesë gjykimet në lëndët e të drejtës kushtetuese dhe civile, si dhe ndjekjen dhe gjykimin e lëndëve të përzgjedhura penale.  Në të njëjtën kohë, lëndët e EULEX-it do të vlerësohen vazhdimisht me qëllim që këto lëndë të ri-kualifikohen si lëndë të përbashkëta, duke i angazhuar më tej autoritetet kosovare të drejtësisë, prokurorisë dhe ato hetimore në mënyrë që të ndërtohen kapacitetet kosovare në këto fusha.

 


Kontakti:

Numri i telefonit celular për zëdhënësin: +383 49 78 4445

Email i Zyrës për Shtyp të EULEX-it: press@eulex-kosovo.eu

 Dragana Nikolic-Solomon
Shefe e 
Zyrës për Shtyp dhe Informim Publik 
Tel.: +383 38 28 6364
Donika Berisha
Zëdhënëse

Tel.:+383 38 28 4538
Gsm: +383 49 78 1610

 

Më shumë për Zyrën e EULEX-it për Shtyp dhe Informim Publik  (ZSHIP)

Zyra për Shtyp dhe Informim Publik (ZSHIP) zbaton një politikë informimi duke u bazuar në një qasje proaktive me transparencë të plotë në objektivat e misionit dhe dhënie me kohë të përgjigjeve në pyetje.

Sipas mandatit të Misionit të datës 15 qershor 2016, gjyqtarët dhe prokurorët e EULEX-it janë vendosur zyrtarisht në institucionet e Kosovës. Misioni, Këshilli Gjyqësor i Kosovës  dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës, në mars 2015, janë pajtuar që institucionet e Kosovës janë përgjegjëse për komunikim me publikun.

Për të dhënat kontaktuese të zyrtarëve për shtyp, kliko më poshtë:

ZSHIP udhëheq me aktivitetet e sensibilizimit për mediat dhe publikun e gjerë (vetëdijesimin) për të shpjeguar aktivitetet dhe objektivat e Misionit. Sipas nevojës, ZSHIP po ashtu u ndihmon institucioneve të Kosovës në angazhimet e tyre për informimin publik.

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu