Komunikata për Shtyp

Komunikata për Shtyp

Shefi i EULEX-it ishte i pranishëm në Lojërat e 16-ta Mini-Olimpike të Kosovës të organizuara nga Komiteti Paraolimpik i Kosovës

28 qershor 2021

Më 26 qershor, Shefi i Misionit tonë, Lars-Gunnar Wigemark, ishte i pranishëm në Lojërat e 16-ta Mini-Olimpike për personat me nevoja të veçanta. Një ngjarje e mrekullueshme kjo për ta kremtuar përfshirjen së bashku me vullnetarët dhe përfaqësuesit e organizatave ndërkombëtare.

Qëllimi ynë i përbashkët: përfshirja