Lajme

Dhjetor

Shefi i EULEX-it u takua me partnerët kryesorë

23 dhjetor2014

Shefi i Misionit për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), Gabriele Meucci, u takua sot me Ministrin e Drejtësisë, Hajredin Kuqi dhe me Ministrin e Punëve të Brendshme, Skender Hyseni.

Shefi i EULEX-it u takua me Kryeministrin e ri

22 dhjetor2014

Shefi i Misionit për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), Gabriele Meucci, u takua sot me Kryeministrin e ri të Kosovës, z. Isa Mustafa.

Rruga e KKPK drejt suksesit: Mbi dyzet mijë lëndë pronësore të zgjidhura

17 dhjetor2014

Më 16 dhjetor është mbajtur mbledhja e fundit e Komisionit për kërkesa pronësore të Kosovës, KKPK, për t’i zgjidhur pjesën e mbetur të kontesteve pronësore të regjistruara. Dy komisionarët ndërkombëtarë dhe një vendas vendosën për 178 lëndët e fundit të mbetura.

EULEX-i ndihmon në trajnimin për teknikat e reja për viktimat e rrezikuara

12 dhjetor2014

Javën e kaluar, EULEX-i në partneritet me Trajnuesit për krime të Policisë së Britanisë së Madhe nga Humberside dhe South Yorkshire, e kanë mbajtur një kurs trajnimi katër ditor për 16 pjesëtarë të PK-së dhe 6 prokurorë kosovarë me fokus në teknikat e reja të intervistimit për viktimat e rrezikuara.

Një person, një regjistër

02 dhjetor2014

Para dorëzimit të kopjeve të certifikuara të librave origjinal civil dhe fetar të lindjes dhe vdekjes nga Serbia te autoritetet e Kosovës...

Nëntor

Korrik

Qershor

Maj

Prill

 Attack on EULEX

25 prill2014

Mars

Prosecutors Statement

26 mars2014

Shkurt

The EU Family Meeting

20 shkurt2014

Janar

Për lajmet më të hershme klikoni vitin përkatës:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 

Zyra për Komunikim dhe Media