<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1130"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1127"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1124"></a>

Ostale Vesti

<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

Tačno ili Netačno?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Vršilac dužnosti šefa EULEX-a na sastanku sa izvršnom direktorkom Agencije za besplatnu pravnu pomoć

Vršilac dužnosti šefa EULEX-a na sastanku sa izvršnom direktorkom Agencije za besplatnu pravnu pomoć

- Vršilac dužnosti šefa EULEX-a, Cezary Luba sastao se 4. decembra sa izvršnom direktorkom Agencije za besplatnu pravnu pomoć, Anita Kalanderi, koja je predstavila rad agencije na pružanju besplatne pravne pomoći građanima širom Kosova...