<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

Tačno ili Netačno?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Šef kancelarije šefa Misije EULEX održao onlajn predavanje o ZBOP i njenim terenskim misijama

Šef kancelarije šefa Misije EULEX održao onlajn predavanje o ZBOP i njenim terenskim misijama

- Šef kancelarije šefa Misije EU za vladavinu prava na Kosovu, Daniele Pancheri, održao je 16. oktobra onlajn predavanje studentima postdiplomskog kursa o Javnim, institucijama EU i međunarodnim institucijama, koji vodi Fakultet za biznis i razvoj 3A sa sedištem u Francuskoj.