<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,10,1176"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1174"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1173"></a>

Ostale Vesti

<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1030"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

Tačno ili Netačno?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
EULEX-ovi stažisti posetili Specijalizovanu policijsku jedinicu

EULEX-ovi stažisti posetili Specijalizovanu policijsku jedinicu

- Najnovija grupa stažista u EULEX-u posetila je 4. februara logističku bazu Poljske Specijalizovane policijske jedinice (SPJ) u Mitrovici. Posetioci su na ovom sastanku upoznati sa glavnim aktivnostima i odgovornostima SPJ na Kosovu i imali su priliku da vide opremu koju policijski službenici SPJ koriste u vršenju svojih dnevnih dužnosti...