<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,1001"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,997"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,11,996"></a>

Ostale Vesti

<a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,13,111"></a> <a href="https://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,13,83"></a>

Tačno ili Netačno?

<a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a><a href="#"></a> <a href="#"></a>
Zamenik šefa Misije EULEX na sastanku sa potpredsednikom Međunarodnog odbora UN za kontrolu narkotika

Zamenik šefa Misije EULEX na sastanku sa potpredsednikom Međunarodnog odbora UN za kontrolu narkotika

- Zamenik šefa Misije EULEX, Bernd Thran primio je Ambasadora David Johnson, potpredsednika Međunarodnog odbora UN za kontrolu narkotika (MOKN). G. Thran je predstavio kratak pregled rada Misije i pitanja od zajedničkog interesa u vezi sa delokrugom rada MOKN.