Odgovornost EULEX-a

Odgovornost EULEX-a

Odgovornost EULEX-a

Kao Misija vladavine prava sa odredenim ogranicenim izvršnim funkcijama, obezbedivanje odgovornosti je kljucno za Misiju EULEX na Kosovu. To je osnovni element za postizanje sveobuhvatnih ciljeva misije.

EULEX-u je sporazumno dodeljen imunitet od lokanih pravnih i administrativnih procesa. To je u skladu sa onim što se primenjuje za ostale medunarodne i diplomatske misije širom sveta. Medutim, dok lokalno zakonodavstvo ne može biti primenjeno protiv misije EULEX ili njenog osoblja, EULEX i njegovo osoblje ipak moraju poštovati lokalno zakonodavsvo. Ukoliko pripadnik misije EULEX, uprkos tome, prekrši zakon, njegov/njen imunitet može biti opozvan i ta osoba može biti krivicno gonjena u njegovoj maticnoj zemlji.

Koncept odgovornosti EULEX-a je složen i ukljucuje odreden broj razlicitih, ali neodvojivih elemenata koji, svi zajedno, cine odgovornost EULEX-a. To ukljucuje operativne elemente, kao i elemente unutrašnje i spoljašnje odgovornosti – koji se primenjuju prema gradanima Kosova i gradanima Evropske Unije.

Operativna (odgovornost):

Unutrašnja (odgovornost):

Spoljašnja: