Naslovna  BreadCrumbTrailerO EULEX-u  BreadCrumbTrailerOne of Us

Jedan od nas: Upoznajte Avnija Rustemija

Saslušajte Avnija Rustemija o njegovom prethodnom radnom iskustvu kao jezičkog asistenta u Misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) i o njegovoj trenutnoj karijeri kao pravnog službenika u Specijalnoj komori Vrhovnog suda Kosova

Jedan od nas: upoznajte Valjon Kurtaja

Saslušajte šta Valjon Kurtaj kaže o svom radnom iskustvu u EULEX-u i njegovoj sadašnjoj karijeri kao sudije u Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u Prištini

Šta ovih dana rade bivši pripadnici lokalnog osoblja EULEX-a?

Saslušajte šta Arjeta Sadiku kaže o svom radnom iskustvu u EULEX-u i njenoj sadašnjoj karijeri kao tužioca u Osnovnom sudu u Prištini...

Šta ovih dana rade bivši pripadnici lokalnog osoblja EULEX-a?

Saslušajte šta Dukađin Ljeka kaže o svom radnom iskustvu u EULEX-u i njegovoj sadašnjoj karijeri kao prorektor za međunarodne odnose na javnom univerzitetu “Kadri Zeka” u Gnjilanu.

Šta ovih dana rade bivši pripadnici lokalnog osoblja EULEX-a?

Saslušajte šta Ilir Morina kaže o svom radnom iskustvu u EULEX-u...

Jedan od nas: upoznajte Mentora Kuršumljiua

Šta ovih dana rade bivši pripadnici lokalnog osoblja #EULEX-a?

Saslušajte šta Mentor Kuršumljiu ima da kaže o svom radnom iskustvu u EULEX-u i o tome u kojem je pravcu krenuo njegov profesionalni život kada je odlučio da otvori svoju firmu.