One of Us

One of Us

EULEXiskustvo: Anže Močilnik

19. decembar 2019. god.

Da li znate da možete da završite stažiranje u EULEX-u? Anže Močilnik, naš bivši stažista iz Slovenije, deli svoje iskustvo o ovoj prilici!

Nije čudo što je Anže postao pravnik, jer je oduvek video zakon kao umetnost dobra i pravde. Tokom univerzitetskih godina, njegov glavni fokus bio je na sukobu na Kosovu i odgovoru međunarodne zajednice. Nije iznenađujuće što je, nakon što je na Univerzitetu u Utrehtu završio magistraturu (magistar prava), iskoristio priliku da dođe na Kosovo i stažira u EULEX-u.

Anže je 2014. godine bio stažista u Kancelariji za ljudska prava i pravne poslove. Osvrćući se na svoje vreme u Misiji, teško mu je da precizira rutinske dužnosti, jer je kancelarija u kojoj je stažirao bila veoma dinamična. „Moj rad je obuhvatao izradu pravnih memoranduma, izmene standardnih operativnih procedura, sprovođenje pravnih istraživanja o različitim pitanjima ljudskih prava i izradu pravnih mišljenja", kaže Anže.

Uveren je da mu je staž u EULEX-u oblikovao njegove veštine i učinio ga konkurentnim na tržištu rada. „Potpuno uranjanje u međunarodnu organizaciju brzog tempa ojačalo je moju svest o kulturnim raznolikostima i pomoglo mi da se razvijem u profesionalca punog takta“, naglašava on. Štaviše, život u potpuno novom okruženju - u srcu Balkana - za njega je bio jedinstven period; mnogo je naučio o ljudima, iskusio njihovo srdačno gostoprimstvo i iz prve ruke upoznao čitav region.

Ovo stažiranje nije bio jedini put kada je Anže radio sa Misijom ili se bavio regionom. Ubrzo nakon tog stažiranja, radio je kao pravni/administrativni službenik za EULEX. Pored toga, radio je za Human Rights Watch, pri čemu mu je takođe u fokusu bio zapadni Balkan. Anže je sada EULEX-ov službenik za upravljanje znanjem, odgovoran za organizaciono učenje i očuvanje znanja Misije.

Ukratko, kome i zašto bi Anže predložio staž u EULEX-u? „Preporučio bih ga svim mladim profesionalcima i studentima koji žele da saznaju više o vladavini prava. Prilika da radim zajedno sa profesionalcima različitih iskustava još jedan je vrhunac ovog stažiranja. I na kraju, ali ne najmanje bitno, ovo je prilika da boravite u Prištini, jednom od najživljih evropskih gradova!“

EULEXiskustvo je rubrika usredsređena na bivše stažiste EULEX-a, njihovo vreme i iskustvo u Misiji, kao i njihovo trenutno angažovanje.