EULEX Campaigns

EULEX i Korektivna služba Kosova: 14-godišnje partnerstvo za unapređenje korektivnog sistema

25. oktobar 2022. god.

Zamenik ministra pravde Kosova, Bljerim Salahu, vršilac dužnosti zamenika generalnog direktora Korektivne službe Kosova (KSK), Ismailj Dibrani i predstavnici Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) razgovarali su 25. oktobra o ulozi Korektivne jedinica EULEX-a i njenom doprinosu KSK-u tokom proteklih 14 godina. Učesnici su detaljno govorili o podršci koju je EULEX pružio Korektivnom sistemu Kosova u cilju obezbeđivanja uspešne reintegracije zatvorenika u društvo i sprečavanja ponovnog izvršenja krivičnih dela.

Otvarajući diskusiju, zamenik ministra pravde Kosova naglasio je „uspešnu priču o primernoj saradnji“ između EULEX-a i KSK i dodao: „Ako pogledamo način na koji Korektivna služba funkcioniše danas, lako možemo prepoznati efikasnost Korektivne jedinice EULEX-a, pošto je postignut profesionalni standard rada, što je bio važan cilj Korektivne jedinice Misije Evropske unije za vladavinu prava. Dakle, uspeh rada Korektivne službe je ujedno i dvostruki uspeh, jer odražava i dobro obavljen posao, a i pravilan način prenošenja iskustva i znanja iz EULEX-ove Korektivne jedinice.“

Šef EULEX-ovog Stuba za nadgledanje, Benny Jensen, naveo je da Misija pokriva ceo put prestupnika, odnosno od izvršenja krivičnog dela do napuštanja korektivne ustanove nakon efikasne resocijalizacije i rehabilitacije. „Smatram da se prevencija i rehabilitacija ponekad zanemaruju kao sredstva u borbi protiv kriminala. Oba su kritična i važna sredstva za obezbeđivanje efikasnog pravosudnog sistema“, kazao je Jensen.

Vršilac dužnosti zamenika generalnog direktora KSK, Ismailj Dibrani, je naveo: „Danas je Korektivna služba Kosova lider u regionu po pitanju postupanja sa zatvorenicima i ozbiljan je konkurent razvijenim demokratskim zemljama. Zahvaljujem se svim službenicima EULEX-a, sa kojima smo od 2008. godine uspostavili prijateljske i bliske odnose. Nikada ih nismo smatrali stranim zvaničnicima, već uvek našim strateškim partnerima, članovima porodice, sa kojima smo uspeli da uradimo velike stvari. Korektivna jedinica je ta koja je inicirala ideju i podržala osnivanje Jedinice za procenu i kategorizaciju zatvorenika, koja je danas jedna od najvažnijih jedinica KSK.”

Šefica EULEX-ove Korektivne jedinice, Ritva Vahakoski, detaljno je objasnila doprinos Misije KSK-u, dodajući da su stručnjaci EULEX-a svojim kosovskim kolegama u mnogim oblastima pružili neprocenjivu obuku na radnom mestu, efikasno mentorstvo i svakodnevne stručne savete u mnogim oblastima KSK, uključujući zatvorsku administraciju, upravljanje operacijama i obezbeđenjem, kao i ekonomsko upravljanje. „Ovaj rad je stvorio bolje uslove da KSK radi i obezbedi jednako postupanje sa svim zatvorenicima“, kazala je Vahakoski, koja je svoj govor zaključila rečima: „Ponosna sam što mogu da predstavim naporan rad koji je zajednički urađen i da podvučem snažno partnerstvo između EULEX-a i KSK od 2008. godine. Ali, takođe želim da se posvetim nastavku, pa čak i jačanju naše saradnje sa KSK i Probacionom službom Kosova (PSK).

KSK je kroz godine evoluirala u službu koja je u velikoj meri u skladu sa Standardnim minimalnim pravilima UN za postupanje sa zatvorenicima i Evropskim zatvorskim pravilima. Trenutno, EULEX-ova Korektivna jedinica podržava KSK u razvoju tima profesionalnog višeg rukovodstva i u povećanju njenih kapaciteta za sprečavanje neopravdanog mešanja i preferencijalnog tretmana zatvorenika kroz praćenje, mentorstvo i savetovanje. Korektivna jedinica takođe savetuje KSK i PSK o upravljanju visokoprofilisanim i radikalizovanim zatvorenicima i olakšava saradnju između PSK-a i KSK-a u cilju unapređenja rehabilitacije i reintegracije zatvorenika.

Pročitajte opširnije o Korektivnoj jedinici EULEX-a u ovom informativnom listu:

https://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/98262-eulex_booklet_srb.pdf

Pogledajte diskusiju ovde: