Žene u vladavini prava

„Videvši toliko mnogo nemoćnih ljudi uvek sam bila motivisana da se borim protiv diskriminacije, da se zalažem za ljudska prava i pokušam da doprinesem pozitivnim promenama za LGBTIQ+ zajednicu” – Predstavljamo vam Rajmondu Silbije, direktorku programa Centra za razvoj društvenih grupa

„Svako ima osnovno pravo da živi svoj život onako kako želi i niko nije imun na nasilje“ – Na Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije, potpukovnica Zilfije Dema nas vodi kroz dostignuća i izazove u borbi protiv diskriminacije.

Predvodnica u zaštiti podataka o ličnosti i pristupu javnim dokumentima – Predstavljamo vam poverenicu Agencije za informacije i privatnost Krenare Sogojeva-Dermaku

Ljudska prava na Kosovu kroz lupu Valentine Vitali, EULEX-ove savetnice za ljudska prava

Vođenje jednog od najizazovnijih sektora Policije Kosova – Upoznajte Vjolcu Hoti, komandirku Stanice Jug Policije Kosova, Regionalna direkcija Priština

„Sudija ima vladavinu prava u svojim rukama“– Upoznajte Ivu Nikšić

„Nemoj samo da štitiš svoju ćerku, vaspitaj i svog sina! Bez podizanja svesti među dečacima i muškarcima, nemoguće je rešiti ova pitanja!” – Pročitajte priču Aylin Sozen, koja je EULEX-ov glavni tematski nadgledač predmeta rodno zasnovanog nasilja

Žene lideri u oblasti međunarodne policijske saradnje – Predstavljamo vam Ylva Carlsson

Žene lideri u bezbednosnom sektoru – Upoznajte Zirafetu Imeraj

“Nasilje ostaje nasilje i ne treba ga tolerisati. Prijavite ga!“ – Upoznajte narednicu Džemilje Behljulji