Šef Misije

Šef Misije

Šef Misije

BIOGRAFIJA
ŠEF MISIJE GIOVANNI PIETRO BARBANO

Giovanni Pietro Barbano je general-major karabinijera sa više od 40 godina iskustva u oblasti vladavine prava, policijskim delatnostima i mirovnim operacijama.​

Pre dolaska u EULEX-u, najveću civilnu misiju u okviru Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije, Barbano je obavljao različite komandne i štabne funkcije, kako u Italiji, tako i na međunarodnom nivou.

Od 2016. do 2023. godine, Barbano je služio kao Direktor Centra za usavršavanje za policijske jedinice za stabilnost (CoESPU), u čijem je osnivanju u Vićenci 2004. godine i on pomogao. U ovom svojstvu, 2016. godine je takođe bio predsednik Evropskog udruženja centara za obuku za mirovne operacije (EAPTC) i predsednik Policijskog odbora u okviru Izvršnog komiteta Međunarodnog udruženja centara za obuku mirovnih operacija od 2018. do 2022. godine.

Nakon što je pohađao italijansku Vojnu akademiju u Modeni od 1980. do 1982. godine i Školu za oficire karabinijera u Rimu od 1982. do 1984. godine, Barbano je služio na nekoliko pozicija u strukturi Arma dei Carabinieri, uključujući operativne i visoke rukovodeće uloge od okružnog do regionalnog nivoa. Barbano je 1999. godine služio kao načelnik Odeljenja za planove i vojnu policiju u okviru Kancelarije za operacije u Glavnom štabu karabinijera u Rimu, gde je bio odgovoran za planiranje i koordinaciju raspoređivanja karabinijera u mirovnim operacijama koje se vode pod okriljem UN, NATO, OEBS, EU i drugih međunarodnih organizacija. Tokom ovog perioda, bio je delegat u Komitetu EU za civilne aspekte upravljanja krizama (CivCom) i član NATO Komisije vojne policije.

Barbano je takođe dva puta služio u Bosni i Hercegovini. Od septembra 1995. do marta 1996. godine, bio je zamenik šefa operacija za Policijsku misiju zapadne Evropske unije u Mostaru, a od 2007. do 2008. godine Barbano je bio komandant integrisanog policijskog puka u okviru Snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini, EUFOR “ALTHEA”, koja je predstavljala prve ikada raspoređene snage Evropskih žandarmerijskih snaga (EUROGENDFOR). Pre te misije, Barbano je služio kao prvi načelnik štaba Stalnog štaba EUROGENDFOR-a u Vićenci.

Barbano ima diplomu iz političkih nauka na Univerzitetu u Sijeni i drugu diplomu iz međunarodnih i diplomatskih nauka na Univerzitetu u Trstu. Takođe je magistrirao na studijama unutrašnje i spoljne bezbednosti na Univerzitetu „Tor Vergata“ u Rimu. Pored toga, završio je tri postdiplomska master programa iz studija strategije i bezbednosti.

Tokom svoje karijere, Barbano je dobio nekoliko međunarodnih priznanja i odlikovanja. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država ga je 2019. odlikovao ordenom Legije zasluga, stepen oficira. A 2022. godine predsednik Republike Italije odlikovao ga je viteškim krstom Ordine Militare d’Italia.

Pored maternjeg italijanskog, Barbano tečno govori engleski i španski.