Zamenica Šefa Misije

Zamenica Šefa Misije

Zamenica Šefa Misije


Emily Rakhorst

Zamenica Šefa Misije, Emily Rakhorst

Biografija:

Gospođa Emily Rakhorst je međunarodna pravna savetnica, specijalizovana za konfliktna i postkonfliktna okruženja. Sa karijerom koja obuhvata uloge u civilnim misijama Evropske unije (EU) za upravljanje krizama, kao i u Ujedinjenim nacijama (UN), ona je posvećena unapređenju pravde za one koji su pogođeni sukobima.

Gospođa Rakhorst je diplomirala pravo, sa specijalizacijom iz krivičnog pravosuđa, na Univerzitetu Groningen, Holandija. Njena stručnost leži u domenima međunarodnog krivičnog pravosuđa, posebno u rešavanju ratnih zločina, negovanju vladavine prava i koordinaciji sveobuhvatnih reformi u sektoru pravosuđa.

Tokom svoje karijere, progresivno je preuzimala odgovorne uloge, koje su često zahtevale opsežnu koordinaciju sa različitim akterima u pravosuđu i donatorima. Značajne prekretnice na njenom putu obuhvataju pružanje instrumentalne podrške u formiranju važne misije EU u Jermeniji, njenu ulogu u timu za planiranje za Specijalizovana veća Kosova i Sekretarijat u Hagu i njen doprinos formiranju policije za maloletnike na Zapadnoj obali u cilju zaštite prava mladih pojedinaca.

U svom poslednjem svojstvu šefa osoblja Posmatračke misije Evropske unije (EUMM) u Gruziji, vodila je organizaciju od oko 350 posvećenih članova osoblja zaduženih za praćenje Sporazuma u šest tačaka uz posredovanje EU kojim je okončan avgustovski rat 2008. godine.


Stručno iskustvo:

Trenutno: Zamenica Šefa Misije, EULEX Kosovo
Jun 2021 - mart 2023 - šef osoblja, EUMM Gruzija
Oktobar 2020 - jun 2021 - nezavisni konsultant za vladavinu prava​​
April 2016 - septembar 2020 - šef Jedinice za upravljanje Sudom, Sekretarijat Specijalizovanih veća Kosova
Februar 2015 - april 2016 - stručnjak za sudske službe, Tim za planiranje za Specijalizovana veća Kosova i Sekretarijat - EULEX Kosovo
Septembar 2013 - februar 2015 - nezavisni konsultant za vladavinu prava
Avgust 2008 - jun 2013 - ekspert za pravosuđe, EUPOL COPPS Palestina
Februar 2007 - avgust 2008 - pravni službenik, Veća, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)
Februar 2004 - januar 2007 - pravni saradnik, Veća, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ)
April 2000 - februar 2004 - sudijski službenik, Okružni sud u Amsterdamu, Odsek za krivično pravo