Dan u životu

Dan u životu

Dan u životu Hakan Wall-a

19. april 2017. god.

Šef Savetodavne jedinice za pitanja policije i granice, objašnjava svoj svakodnevni rad i izazove sa kojima se suočava na Kosovu.

 

Natrag