Kontakti

Kontakti

Kontakti

Misija EULEX-a na Kosovu, Glavni štab

Ul. Lidhja e Pejës br. 177, P. fah: 268, 10000 Priština, Kosovo

+383 38 78 4000

E-pošta ze medijske upite, intervjue i studijske posete: press@eulex-kosovo.eu  

E-pošta za opšte informacije info@eulex-kosovo.eu