Operativna podrška

Operativna podrška

Operativna podrška

Operativne funkcije sprovodi Stub Misije za operativnu podršku, koji zadržava ograničene rezidualne kapacitete kao druga interventna instanca za bezbednost i pruža kontinuiranu podršku kapacitetima Policije Kosova za kontrolu mase i nemira. Konkretno, EULEX-ova Specijalizovana policijska jedinica (SPJ), koju čini 105 poljskih policajaca, druga je interventna instanca za bezbednost na Kosovu, kao deo troslojnog mehanizma za bezbednosne intervencije, u okviru kojeg je Policija Kosova prva interventna instanca za bezbednost, EULEX druga, a KFOR treća interventna instanca za bezbednost. SPJ sprovodi svakodnevne izviđačke patrole i redovno učestvuje u vežbama kontrole masa i nemira zajedno sa Policijom Kosova i KFOR-om. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2021. godine, SPJ je učestvovala u sedam zajedničkih obuka sa Policijom Kosova i KFOR-om, dve obuke sa Policijom Kosova i 53 obuke sa KFOR-om. Cilj tih obuka je da se osigura nesmetana koordinacija između tri interventne instance za bezbednost u slučaju raspoređivanja u stvarnim situacijama.  

EULEX takođe pruža podršku Policiji Kosova na polju međunarodne policijske saradnje, olakšavajući razmenu informacija između Policije Kosova i Interpola, Europola ili srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2021. godine EULEX je primio 4368 zahteva, od kojih se 502 odnosi na razmenu informacija između Europola i Policije Kosova, a 743 zahteva odnosi se na razmenu informacija između Policije Kosova i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u skladu sa protokolom o policijskoj saradnji dva entiteta. Misija takođe olakšava razmenu informacija između Nacionalnih centralnih biroa Interpola i Jedinice Policije Kosova za međunarodnu koordinaciju u oblasti sprovođenja zakona pod okriljem UNMIK Kancelarije za vezu sa Interpolom. Od 15. juna 2018. do 14. juna 2021. godine osoblje EULEX-a koje radi u UNMIK Kancelariji za vezu sa Interpolom primilo je 3076 zahteva.

Pored toga, Misija nastavlja da rukovodi svojim sopstvenim programom zaštite svedoka.

EULEX-ovi stručnjaci nastavljaju da rade zajedno sa našim lokalnim kolegama na Institutu za sudsku medicinu na utvrđivanju sudbine nestalih lica, pružajući ekspertizu i savete u pogledu identifikacije potencijalnih skrivenih grobova i ekshumacije i identifikacije žrtava sukoba na Kosovu. Od početka EULEX-ovog mandata do 14. juna 2021. godine, EULEX je sproveo 669 terenskih operacija za pronalaženje nestalih lica, uključujući 172 ekshumacije. Identifikovani su posmrtni ostaci 470 lica, uključujući 327 nestalih lica. Pored toga, stručnjaci EULEX-a rade zajedno sa kosovskim vlastima na rešavanju pitanja telesnih ostataka u prištinskoj mrtvačnici.

Misija takođe pomaže Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, pružajući logističku i operativnu podršku u skladu sa relevantnim kosovskim zakonodavstvom.