European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Multimedia

Më shumë për Multimedia ...

Njësia për Bashkëpunim Policor Ndërkombëtar e EULEX-it dhe Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Sundimin e Ligjit e Policisë së Kosovës realizuan një vizitë studimore në Suedi

Gjatë kësaj jave, Shefi i Njësisë për Bashkëpunim Policor Ndërkombëtar të EULEX-it, Vincenzo Cardinale së bashku me Zyrtarët për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Sigurisë së të Dhënave nga Drejtoria për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Sundimin e Ligjit të Policisë së Kosovës (ILECU) shkuan në Stokholm për një vizitë studimore në Divizionin për Çështjet Ndërkombëtare të Policisë Suedeze. Ky institucion shërben si Pika e Vetme e Kontaktit për Interpolin, Europolin dhe Sirene në Suedi. Fokusi kryesor i kësaj vizite ishte forcimi i kapaciteteve ekzekutive të ILECU të Policisë së Kosovës për ta përmirësuar funksionalitetin operacional të tij, veçanërisht kur bëhet fjalë për perspektivat e Mbrojtjes së të Dhënave dhe Sigurisë së të Dhënave. Një theks më i madh iu kushtua familjarizimit të zyrtarëve të PK-së me rregulloret e reja në lidhje me trajtimin e informacionit, shkëmbimin e informacionit, ndërveprimin e bazave të dhënave dhe sistemit për menaxhimin e rasteve që përdoren nga organet për zbatimin e ligjit dhe institucionet në Evropë.

Me këtë rast, z. Vincenzo Giancarlo Cardinale, Njësisë për Bashkëpunim Policor Ndërkombëtar të EULEX-it deklaroi se: "Realizimi i bashkëpunimit ndërkombëtar nuk do të jetë i mundur pa lidhje të forta në mes të vendeve të ndryshme. Zbatimi i praktikave më të mira nga zbatuesit e ligjit dhe njësitë për bashkëpunim ndërkombëtar dhe bashkërendim do të sjellë përfitime reciproke drejt mënjanimit të boshllëqeve të informacionit dhe për ta zvogëluar hapësirën në të cilën mund të veprojnë kriminelët ndërmjet Kosovës dhe Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian. Zyrtarët që morën pjesë në këtë vizitë studimore në Suedi do të jenë si një gurthemel i llogaridhënies për Mbrojtjen e të Dhënave dhe Sigurinë e të Dhënave në kuadër të ILECU të Policisë së Kosovës, si dhe do të japin këshilla me autoritetin e plotë në fushën e ekspertizës së tyre".

Tryezë e rrumbullakët nga EULEX dhe Agjencia Kosovare e Regjistrimit Civil në lidhje me procedurat për regjistrimin e veturave

Misioni EULEX organizoi së bashku me Agjencinë Kosovare të Regjistrimit Civil një tryezë të rrumbullakët ku u diskutua rreth procedurave për regjistrimin e veturave.

Shefja e Misionit EULEX u takua me përfaqësuesit e Qendrës Burimore për Personat e Pagjetur

Dje, në selinë e EULEX-it në Prishtinë, Shefja e Misionit EULEX, zj. Alexandra Papadopoulou u takua me përfaqësuesit e Qendrës Burimore për Personat e Pagjetur (QBPP) bashkë-kryesuesit, z.Bajram Qerkini dhe z. Milorad Trifunović. Po ashtu, të pranishëm në takim ishin ekspertët e EULEX-it nga kjo fushë.

Qendra Burimore për Personat e Pagjetur, një OJQ e themeluar në muajin mars 2017, përqendrohet në bashkërendimin e aktiviteteve të familjeve të personave të pagjetur në Kosovë në kërkim të zbardhjes së fatit të më të dashurve të tyre. Kjo Qendër mbështetet nga UNMIK-u.

EULEX-i ka kontribuar në kërkimet e Kosovës për të pagjeturit me anë të një ekipi të ekspertëve mjeko-ligjorë të cilët punojnë në Institutin e Mjekësisë Ligjore në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës. Angazhimet e tyre për t’u ndihmuar autoriteteve lokale për përcaktimin e fatit të pagjeturve janë duke vijuar. Paralelisht me këtë, gjatë viteve të kaluara, EULEX-i e ka trajnuar ekipin lokal të terrenit për të kryer vlerësime të lokacioneve dhe zhvarrime.

Donacion nga stafi i EULEX-it për Kryqin e Kuq të Kosovës

Sot, në selinë e EULEX-it Shefja e Misionit zj. Alexandra Papadopoulou takoi Kryetarin e Kryqit të Kuq të Kosovës Prof. Adem Nura. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe anëtarët e Bordit Këshillues Rekreativ të EULEX-it dhe përfaqësuesit e kontingjenteve nacionale.
Shefja e Misionit EULEX dorëzoi donacionin në shumë prej 5,155.00 euro Kryetarit të Kryqit të Kuq të Kosovës. Shuma e dorëzuar është grumbulluar gjatë një evenimenti të bamirësisë të organizuar nga kontingjentet e EULEX-it dhe pjesëtarët vullnetarë nga stafi vendas.
“Ky donacion është nga stafi i EULEX-it, ashtu si në vitet e kaluara. Jam e sigurt se donacioni është në duar të duhura dhe do të përdoret siç është më së miri për ata që kanë më së shumti nevojë për ndihmë”, tha Shefja e Misionit gjatë ceremonisë së dorëzimit të donacionit.

Kush e përcakton agjendën për raportim rreth krimit të organizuar dhe korrupsionit

Dje, prokurorja nga EULEX-i Ewa Korpi bëri një prezantim në tryezën e rrumbullakët me temën ‘Kush e përcakton agjendën për raportim rreth krimit të organizuar dhe korrupsionit’.
I organizuar nga BIRN në Kosovë, ky diskutim, mes të tjerash, u përqendrua në temat për qasjen në informata si kriter për të siguruar raportim cilësor rreth krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Sundimi i ligjit dhe pse është i rëndësishëm ai

Më 22 nëntor 2017, Ian Bancroft dhe Dragana Nikolic-Solomon nga EULEX-i morën pjesë në një panel bashkëbisedimi në Mitrovicën Veriore për Sundimin e ligjit dhe pse është i rëndësishëm ai, të organizuar nga Qendra Informative e Be-së.
Gjatë diskutimit u trajtuan shqetësimet lidhur me Sundimin e ligjit me të cilat ballafaqohen qytetarët në jetën e tyre të përditshme.

Legally Correct

Përderisa ky mision në mënyrë të natyrshme përqendrohet shumë në korrektësinë politike të tij, ai gjithashtu nuk duhet ta harrojë rëndësinë e korrektësisë ligjore. Stafi i misionit të EULEX-it përfshin shumë ekspertë ligjorë që punojnë brenda shtyllave të shumta të sistemit të drejtësisë.

Unioni Rinor i CDU-së e vizitoi EULEX-in

Dje, një grup prej njëzet anëtarëve të Unionit Rinor të CDU-së nga Oberfranken e vizituan selinë e EULEX-it në Prishtinë.
Ata u pritën nga Zv. Shefi i Misionit, Bernd Thran dhe Gunnar Eichholz nga Zyra Politike të cilët e njoftuan këtë grup lidhur me mandatin e EULEX-it, sukseset e tij, sfidat dhe rolin e tij në kuadër të pranisë së gjerë të BE-së në Kosovë. Prezantimet u pasuan nga një diskutim i gjallë.

EULEX-i i dhuron automjete Ministrisë së Punëve të Brendshme

Dje, EULEX-i ia dorëzoi 30 automjete Ministrisë së Punëve të Brendshme. Këto donacione u bënë për Inspektoratin Policor të Kosovës, Agjencinë e Regjistrimit Civil, Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migrim dhe Departamentit për Siguri Publike.
Ceremonia e dhënies së këtij donacioni u mbajt në ambientet e Ministrisë së Punëve të Brendshme në Prishtinë ku të pranishëm ishin Zv. Shefi i Misionit EULEX Bernd Thran dhe Ministri i Punëve të Brendshme Flamur Sefaj.
EULEX-i e ka një traditë të gjatë të dhurimit të automjeteve dhe pajisjeve tjera institucioneve të Kosovës në mbështetje të iniciativave për ndërtimin e kapaciteteve dhe zbatimit të praktikave më të mira.

  

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu