European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
O EULEX-u Operativa Nadgledanje Kancelarija za Medije Radna Mesta Tenderi Kontakti
Search

Naslovna BreadCrumbTrailer Multimedia

Više od Multimedije ...

EULEX održao obuku lokalnim tužiocima i sudijama o dokaznim pitanjima koja se odnose na krivično gonjenje krivičnih dela povezanih sa terorizmom

EULEX je prošle nedelje održao obuku na temu ‘Dokazna pitanja koja se odnose na krivično gonjenje krivičnih dela povezanih sa terorizmom: analiza specifičnih predmeta i razmena dobrih praksi o digitalnoj forenzici, upotrebi interneta i preobraćivanju obaveštajnih podataka u dokaze’. Dvodnevnu obuku je lokalnim tužiocima i sudijama održala tužilac...

Seminari o suzbijanju falsifikovanih i ilegalnih alkoholnih pića

EULEX je organizovao dva seminara na temu ‘Suzbijanje falsifikovanih i nezakonitih alkoholnih pića’ za 26 službenika Carine Kosova. Tržište falsifikovanih alkoholnih pića je unosan posao, koji legitimnim proizvođačima prouzrokuje gubitak prihoda i radnih mesta. Proizvodnja falsifikovanih proizvoda može naneti ozbiljnu štetu i samim potrošačima...

EULEX održao radionicu o upisu državljanstva Kosove

EULEX je zajedno sa visokim službenicima Agencije za civilni registar i direktorom Odeljenja za građansko stanje održao radionicu na temu ‘Upis državljanstva Kosove u skladu sa članom 32. Zakona o državljanstvu’.

Član 32. odnosi se na upis državljanstva, i prema njemu će sva lica koja su 1. januara 1998. godine bila državljani Savezne Republike Jugoslavije i imala prebivalište u Kosovu biti priznata u evidenciji državljana Kosove.

Jedinica EULEX-a za međunarodnu policijsku saradnju i Uprava Policije Kosova za međunarodnu saradnju u vladavini prava u studijskoj poseti Švedskoj

Šef Jedinice EULEX-a za međunarodnu policijsku saradnju, Vincenzo Cardinale i službenici za zaštitu podataka i bezbednost podataka iz Uprave Policije Kosova za međunarodnu saradnju u vladavini prava (UMS) otputovali su u Stokholm u studijsku posetu Odseku Policije Švedske za međunarodne poslove. Ova institucija deluje kao jedinstvena tačka kontakta za Interpol, Europol i Sirene u Švedskoj.

Glavni svrha posete bila je ojačati izvršne kapacitete UMS Policije Kosova u cilju unapređenja njenog operativnog učinka, posebno kada je reč o zaštiti podataka i bezbednosti podataka. Snažan akcenat je stavljen i na upoznavanje službenika PK sa novim propisima u vezi sa rukovanjem informacijama, razmenom informacija, interoperabilnošću baza podataka i sistemom upravljanja predmetima, koji primenjuju evropski organi za sprovođenje zakona i institucije.

EULEX održao okrugli sto o procedurama za registraciju vozila sa Kosovskom agencijom za civilnu registraciju

Misija EULEX je organizovala okrugli sto o postupcima za registraciju vozila zajedno sa Kosovskom agencijom za civilnu registraciju. Dvodnevna radionica bila je usredsređena na sprovođenje zakona o vozilima u praksi.

Šefica Misije EULEX na sastanku sa predstavnicima Resursnog centra za nestala lica

Šefica Misije EULEX, gđa Alexandra Papadopoulou sastala se juče sa predsedavajućima Resursnom centru za nestala lica (RCNL), g. Bajramom Ćerkinijem i g. Miloradom Trifunovićem, u sedištu EULEX-a u Prištini. Sastanku su prisustvovali i stručnjaci iz EULEX-a za ovu oblast.

Resursni centar za nestala lica, NVO osnovana u martu 2017. godine, usredsređena je na koordinaciju aktivnosti porodica nestalih lica na Kosovu u potrazi za rasvetljavanjem sudbine njihovih najdražih. Centar podržava UNMIK.

EULEX doprinosi potrazi Kosova za nestalim licima ekipom forenzičkih stručnjaka koji rade na Institutu za sudsku medicinu u okviru Ministarstva pravde Kosova. Oni nastavljaju da pružaju pomoć lokalnim organima na rasvetljavanju sudbine nestalih lica. Uporedo sa tim, EULEX je tokom proteklih godina obučavao lokalnu terensku ekipu za ocenu lokacija i ekshumaciju.

Osoblje EULEX-a donira Crvenom krstu Kosova

Šefica Misije EULEX, gđa Alexandra Papadopoulou sastala se danas u sedištu EULEX-a sa profesorom Ademom Nurom, predsednikom Crvenog krsta Kosova. Prisutni su bili i članovi Rekreativnog savetodavnog odbora EULEX-a i predstavnici nacionalnih kontingenata.
Šefica Misije EULEX je predsedniku Crvenog krsta Kosova uručila donaciju od 5,155.00 evra. Ovaj novac je sakupljen na dobrotvornoj manifestaciji koju su organizovali EULEX kontingenti i pripadnici lokalnog osoblja.
„Kao i proteklih godina, ovo je donacija zaposlenih u EULEX-u. Sigurna sam da je u dobrim rukama i da će se dobro iskoristiti za one kojima je pomoć najpotrebnija”, kazala je šefica Misije tokom uručivanja donacije.

Ko određuje plan izveštavanja o korupciji i organizovanom kriminalu

EULEX tužilac Ewa Korpi održala je juče izlaganje na okruglom stolu na temu “Ko određuje program izveštavanja o korupciji i organizovanom kriminalu’.
Ova diskusija, koju je organizovao BIRN Kosovo bila je usredsređena, između ostalih tema, na pristup informacijama, kao preduslov za obezbeđivanje kvalitetnog izveštavanja o organizovanom kriminalu i korupciji.

Vladavina prava i zašto je ona važna

22. novembra 2017. godine, Ian Bancroft i Dragana Nikolić-Solomon iz EULEX-a učestvovali su u panel diskusiji održanoj u Severnoj Mitrovici na temu vladavine prava i zašto je ona važna, koju je organizovao Informativni Centar EU.
Diskusija se bavila pitanjima vladavine prava sa kojima se građani svakodnevno susreću.

  

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu