European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Multimedia

Më shumë për Multimedia ...

Seminari dyditor në mbështetje të zhvillimit të Qendrës për Bashkëpunimin Policor Trepalësh në Mal të zi

Këshilltari për MIK i EULEX-it, Alan Wilson mori pjesë në një seminar dyditor të përqendruar në “Shkëmbimin e praktikave më të mira” për zhvillimin e Qendrës për Bashkëpunim Policor Trepalësh në Plavë, Mali i zi. Ky takim u mbajt në Podgoricë dhe Plavë më 19 dhe 20 shtator dhe ishte i sponsorizuar nga Programi i Departamentit të Shtetit i SHBA-ve për Kontrollin e Eksportit dhe Sigurinë e Kufirit (EXBS) në partneritet me Projektet e IPA 2013 për Ballkanin Perëndimor.

Shefja e Misionit EULEX u takua me Ministrin e ri të Punëve të Brendshme

Shefja e Misionit të BE-së për Sundimi të Ligjit në Kosovë (EULEX) Alexandra Papadopoulou u takua me Ministrin e ri të Punëve të Brendshme të Kosovës Flamur Sefaj. Papadopoulou e theksoi vazhdimin e bashkëpunimit ndërmjet këtij Misioni dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) drejt fuqizimit të institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë.
Papadopoulou e uroi Ministrin e ri të Punëve të Brendshme. Ajo u shpreh për vazhdimin e mbështetjes së kësaj Ministrie dhe e theksoi rëndësinë e avancimit të bashkëpunimit EULEX-MPB.

EULEX-i jep donacione për institucionet e Kosovës

EULEX-i i ka dorëzuar dy automjete Zyrës së Kryeministrit të Kosovës dhe dy automjete Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve si donacione për këto institucione. EULEX-i e ka një traditë të gjatë të dhurimit të automjeteve dhe pajisjeve tjera institucioneve të Kosovës në mbështetje të iniciativave për ndërtimin e kapaciteteve dhe zbatimit të praktikave më të mira.

Shefja e Misionit EULEX u takua me Ambasadorin e Sllovenisë

Shefja e Misionit EULEX zj. Alexandra Papadopoulou u takua sot me Ambasadorin e ri të Sllovenisë në Kosovë SH.T. Bojan Bertoncelj. Zj. Papadopoulou e njoftoi atë lidhur me mandatin e këtij Misioni dhe për angazhimet për t’i fuqizuar institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë, ndërsa Ambasadori Bertoncelj e ri-konfirmoi përkushtimin afatgjatë të Sllovenisë ndaj EULEX-it.

Zëvendës-Shefi i Misionit u takua me zyrtarë të Shtabit të NATO-s nga SHAPE

Sot në mëngjes, Zv-Shefi i Misionit EULEX Bernd Thran u takua me z. Harald Hiorth dhe z. Rob Kam nga Qendra e Menaxhimit të Përgjithshëm të Krizave dhe Operacioneve e Shtabit Suprem të Fuqive Aleate për Evropë (SHAPE) dhe me Marta Przenioslo, Zëvendës Këshilltare Politike e Komandantit të KFOR-it.

Përfaqësimi ligjor i drejtë dhe i qëndrueshëm – ‘Mësimet e mësuara’ të D4J

Prokurori i EULEX-it Drew G. Engel ligjëroi në punëtorinë e quajtur ‘Mësimet e mësuara’ të organizuar javën e kaluar nga programi “Demand 4 Justice” (D4J), një klinikë juridike e drejtpërdrejtë për përfaqësim ligjor pro bono (pa pagesë) të personave që kanë nevojë për ndihmë

Një delegacion nga Policia e Danimarkës viziton EULEX-in

Sot, Zëvendësshefi i EULEX-it z. Bernd Thran takoi një delegacion me përfaqësues nga Policia e Danimarkës për të diskutuar rreth kontributit të Danimarkës përmes zyrtarëve policorë të angazhuar në EULEX dhe nëpër misione ndërkombëtare në përgjithësi, dhe për të diskutuar rreth sundimit të ligjit në Kosovë

Policia e Kufirit dhe Dogana e Kosovës nikoqirë të takimit për Fuqizimin e Sigurisë së Kufirit

Dje, Këshilltari për MIK i EULEX-it, Alan Wilson mori pjesë në takimin e tretë tremujor të Iniciativës për Kufirin Jugor të sponsorizuar nga Programi i Departamentit të Shtetit i SHBA-ve për Kontrollin e Eksportit dhe Sigurinë e Kufirit (EXBS) dhe i organizuar nga Policia e Kufirit dhe Dogana e Kosovës në Prishtinë

EULEX-i i jep donacion institucionit të Avokatit të Popullit të Kosovës

Sot, EULEX-i i ka dorëzuar një automjet Avokatit të Popullit të Kosovës si donacion për këtë institucion

  

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu