European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
O EULEX-u Operativa Nadgledanje Kancelarija za Medije Radna Mesta Tenderi Kontakti
Search

Naslovna BreadCrumbTrailer EULEX & EU BreadCrumbTrailer Biografija: Bernd Thran


Bernd Thran 
Zamenik šefa Misije EULEX Kosovo

Biografija:

Potpredsednik za policiju/General brigade Bernd Thran, Zamenik šefa Misije EULEX Kosovo

Nacionalnost: Nemačka

Obrazovanje:
Viša diploma u oblasti javne uprave i policijskog upravljanja – Koledž za policiju i komandno osoblje, Policijski univerzitet, Minster, Nemačka.
Diploma sa osnovnih akademskih studija u oblasti javne uprave i policijskih poslova – Škola za javnu upravu u Rajni-Palatinatu, Katedra za policiju (Univerzitet primenjenih nauka), Koblenc, Nemačka.
Veštine posredovanja i dijaloga za aktivnosti upravljanja krizama u okviru CSDP-a, Institut Edvard-Kenedi za intervencije u sukobima, Nacionalni univerzitet u Irskoj.
Kurs za više lidere misije EU, Akademija Folk Bernadot, Belgija.
Kurs visokog nivoa u okviru CSDP-a, Koledž evropske bezbednosti i odbrane, Brisel, Berlin, Sofija, Pariz.

Jezici:
Nemački (maternji), engleski, francuski, italijanski

Radno iskustvo:
Trenutno: Zemenik šefa Misije EULEX Kosovo
2008: Viši policijski savetnik u Evropskoj službi spoljnih poslova (EEAS)/Sposobnost za civilno planiranje i vođenje (CPCC) i pregovarač u timu visoke predstavnice/ potpredsednice u dijalogu (VP/PP), Brisel;
2006 do 2008: Načelnik sektora i zamenik načelnika Odseka, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Rajni-Palatinatu, Nemačka
2002 do 2006: Viši stručnjak za borbu protiv terorizma i kontraobaveštajne poslove, Evropska komisija, Brisel;
1997 do 2002: Načelnik sektora i zamenik načelnika Odseka, Ministarstvo unutrašnjih poslova u Rajni-Palatinatu, Nemačka;
1977 do 1997: Policajac u različitim ograncima policije (CRC, policajac u uniformi, CID, obaveštajni rad)
1973 do 1977: Instruktor u Vazdušnim snagama Nemačke

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu