European Union External Action
FacebookTwitterYoutube

Naslovna BreadCrumbTrailer Kancelarija za Medije BreadCrumbTrailer Saopštenje za medije

Saopštenje za medije

April

EULEX uklanja ogradu oko aneks zgrade uprave policije

24. april . god.

U skladu sa rekonfiguraciojom i novim mandatom Misije, EULEX je napustio prostorije u aneks zgradi uprave EULEX Policije u Prištini (bivši aneks sedišta UNMIK-a).

Podignuta optužnica za ratne zločine

20. april . god.

Priština, 20. april 2017. god. - Danas je međunarodni tužilac Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo (STRK) podneo optužnicu Osnovnom sudu u Mitrovici protiv okrivljenog Z.V., bivšeg rezerviste policije u Vučitrnu, za dela koja su se navodno desila između...

Mart

EULEX obeležava Međunarodni dan žena – Smelo u promene

08. mart . god.

Danas se EULEX pridružuje mnogim ljudima širom sveta u proslavi Međunarodnog dana žena. Koristimo ovu priliku da proslavimo dostignuća žena, i naglašavajući ovogodišnju temu, apelujemo na sve da budu ‘Smeli za promene’ i pomognu u izgradnji boljeg, rodnog-inkluzivnijeg radnog sveta.

Februar

Šefica Misije EULEX Kosovo imenovala sudije Specijalizovanih veća Kosova

07. februar . god.

U skladu sa Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, organ za imenovanje šefica Misije EULEX na Kosovu gđa Alexandra Papadopoulou...

Za starije saopstenje kliknite odgovarajucu godinu:
2017 | 2016 | 2015

ovde

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu