Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata Themelore e Prishtinës

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
01 shkurt 2018 PKR 375/2014 TJ English | Shqip | Srpski
24 nëntor 2017 P.8/13 Enacting Clause Redacted English | Shqip | Srpski
24 nëntor 2017 P.8/13 Trial Judgment Redacted English | Shqip
24 nëntor 2017 P.8/13 Trial Judgment Dissenting Opinion English | Shqip
29 korrik 2016 PKR 965/13 English | Shqip | Srpski
17 maj 2016 PKR 218/14 TJ English | Shqip
18 nëntor 2015 PKR 1098/2013 TJ English | Shqip | Srpski
18 nëntor 2015 PKR 1098/13 enacting clause English | Shqip | Srpski
15 tetor 2015 P No. 488/14 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
15 tetor 2015 PKR 488.14 Trial Judgment English | Shqip
21 shtator 2015 144/13 Trial Judgment English | Shqip
21 shtator 2015 P. No. 144/13 - PPS. No. 30/2010 English | Shqip | Srpski
07 gusht 2015 PKR 448/2014 TJ English | Shqip | Srpski
03 qershor 2015 PKR.Nr.448/14 (PPS 40/13) Enact clause English | Shqip
29 maj 2015 P. No. 381/13 English | Shqip | Srpski
04 shkurt 2015 PKR 282/2014 Redacted English | Shqip | Srpski
04 shkurt 2015 PKR 282/2014 TJ English | Shqip
18 dhjetor 2014 PKR 1046/13 Enacting Clause Redacted English | Shqip | Srpski
08 dhjetor 2014 721/2012 DO English | Shqip | Srpski
08 dhjetor 2014 721/2012 TJ English | Shqip | Srpski
09 shtator 2014 PKR 383/2009 EC English | Shqip | Srpski
09 shtator 2014 PKR 383.2009 TJ English | Shqip
29 maj 2014 PKR 84/14 (PPS 67/10) English | Shqip
13 mars 2014 PKR 18/2014 Trial Judgment English | Shqip
13 mars 2014 P.Kr.nr.18/14 PPS No.38/09
Enacting clause
English | Shqip
11 mars 2014 PKR 942/2013 Trial Judgment English | Shqip
11 mars 2014 PKR 942/2013 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
03 shkurt 2014 PKR.Nr. 1046/13 English | Shqip
29 nëntor 2013 PKR 237/2013 Trial Judgment English | Shqip
18 tetor 2013 P.no. 322/09 (P.no.45/13) English | Shqip | Srpski
17 shtator 2013 P 766/12 English | Shqip | Srpski
19 korrik 2013 PKR 276/2013 English | Shqip | Srpski
01 korrik 2013 P8/13 (PPS 425/09) English | Shqip
28 qershor 2013 P.No. 279/2012 English | Shqip | Srpski
18 qershor 2013 P.no. 709/12 English | Shqip
07 qershor 2013 P. no 448/2012 English | Shqip
05 qershor 2013 P.no 1656/12 English | Shqip | Srpski
29 prill 2013 P. 309/2010 Trial Judgment English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.