European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Sektori Ekzekutiv Sektori i Fuqizimit Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Zyra për media BreadCrumbTrailer BPSL

Takimi i Bordit të Përbashkët për Sundimin e Ligjit (BPSL)

KONKLUZIONET E PËRBASHKËTA

BPSL Konkluzionet e përbashkëta 12 dhjetor 2017

BPSL Konkluzionet e përbashkëta 26 shtator 2017

BPSL Konkluzionet e përbashkëta 2016

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu