European Union External Action
FacebookTwitterYoutube

Naslovna BreadCrumbTrailer Kancelarija za Medije

Kancelarija za štampu i javno informisanje

Kancelarija za štampu i javno informisanje ima proaktivnu politiku informisanja i transparentan pristup u pogledu ciljeva misije, kao i blagovremenog pružanja odgovora na sva pitanja.

Misija trenutno ima dva operativna cilja.
 

1. Nadgledanje, Podučavanje i Savetovanje (NPS)

Misija je usredsređena na pružanje podrške kosovskim institucijama vladavine prava u sedištu i visokoj upravi relevantnih institucija vladavine prava, u cilju jačanja lanca krivičnog pravosuđa, sa naglaskom na borbi protiv političkog uplitanja i nadgledanju osetljivih predmeta.

2. Izvršna funkcija

EULEX obezbeđuje da se usluge vladavine prava pružaju sve do onda kada napredak lokalnih organa bude omogućio potpuni prenos izvršnih funkcija na lokalne vlasti. Misija pruža podršku u rešavanju predmeta iz oblasti ustavnog i građanskog prava, kao i u krivičnom gonjenju u rešavanju izabranih krivičnih predmeta. U isto vreme EULEX predmeti će se stalno ocenjivati u cilju rekvalifikacije tih predmeta kao zajedničkih i daljeg angažovanja kosovskih sudskih, tužilačkih i istražnih organa, kako bi se izgradili kosovski kapaciteti u tim oblastima.

 

Kontakt:

Mobilni broj telefona portparola:+377 45 18 1601

Email adresa kancelarije za štampu EULEX-a: press@eulex-kosovo.eu

 Dragana Nikolic-Solomon
Šef kancelarije za štampu i javno informisanje 
Tel. Kancelarije: +381 38 78 6364
Besa Domi
Portparol

Tel. Kancelarije:+377 45 18 0387

 

Više o EULEX Kancelariji za štampu i javno informisanje

Kancelarija za štampu i javno informisanje  ima proaktivnu politiku informisanja i transparentan pristup u pogledu ciljeva misije, kao i blagovremenog pružanja odgovora na sva pitanja.

U skladu sa mandatom misije od 15. juna 2016. godine, EULEX sudije i tužioci zvanično su postali deo kosovskih institucija. Misija, Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova usaglasili su se marta 2015. godine, da kosovske institucije preuzmu odgovornost za komunikaciju sa javnošću.

Kontakti sa službenicima za štampu su dostupni na sledećim linkovima:

Kancelarija za štampu i javno informisanje  organizuje javne kampanje za medije i širu javnostputem kojih pojašnjava aktivnosti i ciljeve Misije. Po potrebi, Kancelarija za štampu i javno informisanje akođe pomaže kosovskim institucijama u njihovim nastojanjima da obaveste javnost o svojim aktivnostima.

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu