European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
O EULEX-u Izvršni odsek Odsek za jačanje Kancelarija za Medije Radna Mesta Tenderi Kontakti
Search

Naslovna BreadCrumbTrailer Kancelarija za Medije

Kancelarija za štampu i javno informisanje

Kancelarija za štampu i javno informisanje ima proaktivnu politiku informisanja i transparentan pristup u pogledu ciljeva misije, kao i blagovremenog pružanja odgovora na sva pitanja.

Misija trenutno ima dva operativna cilja.
 

1. Nadgledanje, Poducavanje i Savetovanje (NPS)

Misija je usredsredena na pružanje podrške kosovskim institucijama vladavine prava u sedištu i visokoj upravi relevantnih institucija vladavine prava, u cilju jacanja lanca krivicnog pravosuda, sa naglaskom na borbi protiv politickog uplitanja i nadgledanju osetljivih predmeta.

2. Izvršna funkcija

EULEX obezbeduje da se usluge vladavine prava pružaju sve do onda kada napredak lokalnih organa bude omogucio potpuni prenos izvršnih funkcija na lokalne vlasti. Misija pruža podršku u rešavanju predmeta iz oblasti ustavnog i gradanskog prava, kao i u krivicnom gonjenju u rešavanju izabranih krivicnih predmeta. U isto vreme EULEX predmeti ce se stalno ocenjivati u cilju rekvalifikacije tih predmeta kao zajednickih i daljeg angažovanja kosovskih sudskih, tužilackih i istražnih organa, kako bi se izgradili kosovski kapaciteti u tim oblastima.

 

Kontakt:

Mobilni broj telefona portparola:+383 49 78 4445

Email adresa kancelarije za štampu EULEX-a: press@eulex-kosovo.eu

 Dragana Nikolic-Solomon
Šef kancelarije za štampu i javno informisanje 
Tel. Kancelarije: +383 38 28 6364
Donika Berisha
Portparol

Tel. Kancelarije:+383 38 28 4538
Gsm: +383 49 78 1610

 

Više o EULEX Kancelariji za štampu i javno informisanje

Kancelarija za štampu i javno informisanje  ima proaktivnu politiku informisanja i transparentan pristup u pogledu ciljeva misije, kao i blagovremenog pružanja odgovora na sva pitanja.

U skladu sa mandatom misije od 15. juna 2016. godine, EULEX sudije i tužioci zvanicno su postali deo kosovskih institucija. Misija, Sudski savet Kosova i Tužilacki savet Kosova usaglasili su se marta 2015. godine, da kosovske institucije preuzmu odgovornost za komunikaciju sa javnošcu.

Kontakti sa službenicima za štampu su dostupni na sledecim linkovima:

Kancelarija za štampu i javno informisanje  organizuje javne kampanje za medije i širu javnostputem kojih pojašnjava aktivnosti i ciljeve Misije. Po potrebi, Kancelarija za štampu i javno informisanje akode pomaže kosovskim institucijama u njihovim nastojanjima da obaveste javnost o svojim aktivnostima.

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu