European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
Për EULEX Operativa Monitorim Zyra për media Mundësi Punësimi Tenderët Kontakte
Search

Fillimi BreadCrumbTrailer Tenderët BreadCrumbTrailer Ankandet Publike

Sale of EULEX Vehicles

Titulli & ShkarkoData
20 nëntor 2015
20 nëntor 2015
26 nëntor 2015
20 nëntor 2015
26 nëntor 2015
04 dhjetor 2015
04 dhjetor 2015
26 shkurt 2016

EULEX Kosovo © E drejta e autorit & Heqja e përgjegjësisë
Rr. Muharrem Fejza, Ndërtesa Farmed, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu