Gratë në sundimin e ligjit

“Numri i madh i të pafuqishmëve ka qenë shtysë që unë të luftoj diskriminimin, të avokoj për të drejtat e njeriut dhe të përpiqem të bëj ndryshime pozitive për komunitetin LGBTIQ+” – Njoftohuni me Rajmonda Sylbije, drejtoreshë e programit për Qendrën për zhvillimin e grupeve shoqërore

“Secili ka të drejtën themelore për të jetuar jetën ashtu siç dëshiron dhe askush nuk është imun ndaj dhunës” Në Ditën Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Bifobisë, Nën-Kolonele Zylfije Dema na shpije nëpër të arriturat dhe sfidat në luftimin e diskriminimit

Në udhëheqje të mbrojtjes së të dhënave personale dhe qasjes në dokumente publike – Ju prezantojmë Komisioneren e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, Krenare Sogojeva-Dërmaku

Të drejtat e njeriut në Kosovë përmes thjerrëzës zmadhuese të Valentina Vitali, Këshilltare e EULEX-it për të drejtat e njeriut

Udhëheqëse e një prej sektorëve më sfidues të Policisë së Kosovës – Njoftohuni me Vjollca Hotin, Komandante e Stacionit Jugu të Policisë së Kosovës, Drejtoria Rajonale e Prishtinës

“Gjykatësit e kanë sundimin e ligjit në duart e tyre” – Takoni Iva Niksic

“Mos e mbroj vetëm vajzën, por edukoje edhe djalin! Pa ngritjen e ndërgjegjësimit edhe në mesin e djemve dhe burrave, zgjidhja e këtyre problemeve është e pamundur!” – Lexoni rrëfimin e Aylin Sozen, monitoruese tematike kryesore e EULEX-it për rastet e dhunës në baza gjinore

Femrat lidere në fushën e bashkëpunimit policor ndërkombëtar – Njihuni me Ylva Carlsson

Gratë udhëheqëse në sektorin e sigurisë – njihuni me Zyrafete Imeraj

“Dhuna mbetet dhunë dhe ajo nuk duhet të tolerohet. Raportojeni atë!” – Njihuni me Rreshteren Xhemile Behluli