Žene u vladavini prava

Ljudska prava na Kosovu kroz lupu Valentine Vitali, EULEX-ove savetnice za ljudska prava

10. decembar 2023. god.

Na Međunarodni dan ljudskih prava, sastali smo se sa savetnicom za ljudska prava Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), Valentinom Vitali, koja nam je predstavila drugačiji pogled na ljudska prava i rad Misije.

Strastvena zagovornica ljudskih prava, Valentina je rođena i odrasla u Rimu, Italija, a završila je studije političkih nauka, smer međunarodnih i poslova EU na Univerzitetu LUISS u Rimu. Kasnije, dok je radila u inostranstvu, takođe je diplomirala pravo.

Oduvek je znala da će njen životni put biti povezan sa istraživanjem sveta, i istovremeno pokušajima da pozitivno utiče na živote ljudi: za nju je karijera u oblasti ljudskih prava bila sasvim prirodna.

„Koncept ljudskih prava je veoma širok i složen, jer podrazumeva obaveze poštovanja, zaštite i ispunjavanja građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, predviđenih međunarodnim pravom kroz sporazume razne druge instrumente“, objašnjava Valentina.

Kao najveća misija Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike Evropske unije, EULEX integriše ljudska prava u svoj svakodnevni rad i strategije: „Posvećeni smo uključivanju ljudskih prava u sve što radimo. To se zove „mejnstriming“ ljudskih prava. Sve počinje uvažavanjem toga da ljudska prava pripadaju svima, svuda u svako doba i da ona nisu samo lep princip na parčetu papira, već zapravo podrazumevaju, s jedne strane, konkretna prava pojedinca, a sa druge strane, obaveze institucija“, kaže Valentina.

Polazna tačka rada EULEX-a sastoji se u tome da se identifikuju koja su ljudska prava povezana sa različitim delovima njegovog mandata, koja prava imaju ljudi na Kosovu, i koje su odgovarajuće obaveze relevantnih institucija.

„Kada se razjasni koja su prava u pitanju, treba da razumemo šta relevantne institucije treba da urade da bi omogućilo njihovo ostvarivanje u praksi: kako možemo, kao Misija sa specifičnim mandatom, doprineti ostvarivanju tih prava i kako se to odražava na život ljudi“, ističe Valentina, navodeći primer: „Jedan važan deo našeg mandata je posao koji su stručnjaci EULEX-a uradili zajedno sa našim lokalnim kolegama u Institutu za sudsku medicinu, na utvrđivanju sudbine nestalih lica. U ovom slučaju, govorimo o pravu članova porodice da znaju šta se dogodilo sa njihovim najmilijima, i ostvarivanje ovog prava za sve porodice je naš cilj.”

Ljudska prava utiču na svaki aspekt naših života. Kako kaže Valentina: „Svaki pojedinačni trenutak našeg života je ostvarivanje ili neostvarivanje naših prava. Ako institucije imaju obavezu da omoguće ostvarivanje ovih prava, važno je da ljudi budu svesni svojih prava i da se suprotstave kada se ona ne poštuju.”

Sprovođenje ljudskih prava u praksi može biti izazov. U teoriji mogu postojati savršeni zakoni, ali, prema Valentini, ponekad su povratne informacije koje dolaze od tzv. nosilaca prava drugačije, jer ono što oni dožive je zapravo kršenje njihovih prava, ili njihovo delimično ostvarivanje.

Prava i obaveze se mogu identifikovati korišćenjem raznih instrumenata ljudskih prava, kao što su Evropska konvencija o ljudskim pravima ili Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima.

„Ove alate možemo da koristimo da bismo ocenili do koje se mere poštuju određena prava na Kosovu“, objašnjava Valentina, dodajući da je „kosovski pravni okvir veoma jak, jer su mnogi od ovih instrumenata deo Ustava Kosova. To znači da se njima predviđena prava moraju garantovati od strane svih institucija.”

EULEX podržava kosovske institucije u ispunjavanju njihovih odgovornosti da štite, poštuju i ispunjavaju ljudska prava kroz ono što mi nazivamo: robusno praćenje čitavog pravosudnog lanca, i iz kojeg proizilaze nalazi i preporuke koji se uključuju u javne izveštaje, poput Izveštaja o nadgledanju pravosuđa za 2022. godinu.

„Prvo pokušavamo da postavimo dijagnozu problema, a zatim pripremamo prilagođene preporuke za dotične nadležnu instituciju, kako bi se jaz identifikovan između standarda ljudskih prava i stvarnosti koju pojedinci doživljavaju mogao rešiti na najefikasniji način“, objašnjava Valentina, dodajući: „Skreće nam se pažnja na neki slučaj, i onda proveravanjem kako se slični slučajevi rešavaju u sistemu, možemo možda identifikovati obrazac i stoga sistemski problem.” 

„Važno je istaći da pokušavamo da identifikujemo gde je greška, ne da upiremo prstom u nekoga, već da pronađemo rešenje za problem, kako bi vlasti na Kosovu bile u mogućnosti da bolje omoguće ostvarivanje prava svakoga u okviru svojih nadležnost“, ističe Valentina. Ona je takođe navela primer kako EULEX prati postupanje u slučajevima seksualnog nasilja: „Uočili smo da vrlo često postoji više od jednog propusta u sistemu: na primer, ako ne prikupite odgovarajuće dokaze u određenoj fazi u slučaju seksualnog nasilja, to će uticati na efikasnost celog procesa gonjenja i možda žrtva nikada neće videti pravdu“, objašnjava Valentina. Ova zapažanja su dovela do toga da Misija osmisli kampanju za podizanje svesti o važnosti očuvanja bioloških dokaza u slučaju seksualnog nasilja i da podeli svoje praktične preporuke kroz specijalni izveštaj „Ocena postupanja pravosudnog sistema u slučajevima silovanja na Kosovu”.

Današnje generacije počinju da uče o ljudskim pravima vrlo rano, što značajno jača njihovu pismenost o ljudskim pravima i pozitivno utiče na njihov način razmišljanja. „Kao misija vladavine prava, pismenost o ljudskim pravima jačamo i tako što osnažujemo i podstičemo svest o pravima i obavezama i pomažemo da se pokrene debata o tome šta se može učiniti kako bi se na kraju poboljšao život ljudi na Kosovu, jer je to naš cilj. Koristimo svaku javnu priliku, svaki govor koji održimo ili naše kanale društvenih medija da komuniciramo o ljudskim pravima. Kroz transparentnost i otvorenost promovišemo ovu pismenost“, kaže Valentina.

Valentina sa ponosom kaže da je u ovoj oblasti našla osnaženje kao profesionalac i kao ljudsko biće. Voli da provodi što više kvalitetnog vremena sa suprugom, dvoje dece i tri psa, posebno u dugim pešačenjima po planinama i po prirodi Kosova. Kultura i umetnički život poput pozorišta, izložbi i dobrih filmova su dodatne strasti u kojima uživa u slobodno vreme.

Od Valentine se rastajemo poslednjim, ali teškim pitanjem: Da li radimo dovoljno?

„Nikada ne bi trebalo da kažemo da radimo dovoljno. Uvek treba da se trudimo da radimo više i bolje, a da bismo bili bolji moramo da budemo otvoreni i da uzmemo u obzir zabrinutosti i mišljenja ljudi čijim se pravima bavimo, civilnog društva i naših kolega u institucijama“, zaključuje Valentina.