Žene u vladavini prava

„Sudija ima vladavinu prava u svojim rukama“– Upoznajte Ivu Nikšić

21. decembar 2021. god.

Kosovo je Ivi Nikšić drugi dom od decembra 2013. godine, kada se prvi put pridružila Misiji Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX) kao međunarodni krivični sudija u Osnovnom sudu u Mitrovici. Iva je nastavila da vrši ovu dužnost do juna 2018. godine, kada je okončan izvršni mandat EULEX-a u pravosuđu i kada su sve međunarodne sudije i tužioci napustili Misiju. Nekoliko meseci po povratku kući u Hrvatsku, Iva je shvatila da se još ne može odvojiti od misije EULEX i Kosova. U oktobru 2018. godine, vratila se u EULEX kao savetnik predsednika Osnovnog suda u Mitrovici.

Njen ceo profesionalni život vrteo se oko pravde i sudova. Iva je počela kao sudski pripravnik, zatim postala pravni savetnik, a potom i viši pravni savetnik, sve dok nije imenovana za sudiju za krivična dela u  Opštinskom sudu u Zagrebu, Hrvatska.

„Nisam ni sanjala da ću postati sudija. Događaji koji su me doveli do ove profesije došli su sasvim prirodno. Godine rada kao pravni savetnik i viši pravni savetnik na sudovima u Hrvatskoj nakon položenog pravosudnog ispita, dale su mi prirodan podsticaj da postanem sudija”, priseća se Iva.

Nakon dugogodišnjeg rada kao sudija, Iva je shvatila da zapravo postoji nešto više što je podsvesno priželjkivala: „Volela sam svoj posao sudije. Ali, želela sam više. Zapravo, negde duboko u meni uvek je postojala želja da radim na međunarodnom nivou, kao međunarodni sudija ili kao deo međunarodnih organizacija i da istupim iz sudnice. Rad u oblasti vladavine prava, ljudskih prava iz drugačije perspektive, pa čak i diplomatije, oduvek je bila moja tajna želja.”

Biti sudija je ogromna odgovornost, jer presude koje se donose imaju direktan uticaj na živote ljudi na koje se odnose. „Sudija ima vladavinu prava u svojim rukama. Svaka presuda, svaka odluka je svojevrsni zakon kojim se utvrđuju prava, obaveze, status ili odnos stranaka u parničnom postupku, ili, s druge strane – u krivičnom postupku, odlukama sudija utvrđuje se odgovornost za krivično delo lica okrivljenog za izvršenje krivičnog dela, kao i pravda za žrtve krivičnog dela, koja utiče na društvo u celini, čak i ako su žrtve određene osobe. Ja sam kao sudija direktno primenjivala zakon u svojoj sudnici na pravičan, nepristrasan i korektan način. Ovo je nešto čime se jako ponosim.”

Posao koji Iva sada radi kao savetnik predsednika Osnovnog suda u Mitrovici je sasvim druge prirode. Izlazak iz sudnice posle dvanaest godina sudijske funkcije i bavljenje primenom sporazuma o pravosuđu između Prištine i Beograda postignutog uz posredovanje EU bila je velika promena u Ivinoj karijeri.

Ovaj novi posao doneo je Ivi niz novih izazova. Njeno dugogodišnje sudijsko iskustvo i činjenica da dobro poznaje okruženje na Kosovu umnogome su joj pomogli u novom poslu. „Kada sam preuzela ovu dužnost, bila sam svesna svih prednosti i mana u ovom poslu. Takođe, pošto sam ranije radila kao sudija EULEX-a, već sam bila upoznata sa lokalnim kosovsko-albanskim sudijama sa kojima su sudije EULEX-a imale veoma dobru saradnju. Naime, do 2017. godine radile su samo kosovsko-albanske sudije, jer su kosovsko-srpske sudije radile u takozvanim paralelnim strukturama.

Međutim, 2017. godine desio se veliki napredak u kosovskom pravosudnom sistemu. Uz podršku EULEX-a, primenjeni su sporazumi o pravosuđu kojima je posredovala EU, te su sudije, tužioci i njihovo pomoćno osoblje integrisani u kosovski pravosudni sistem.

„Ovo je bilo veliko dostignuće za Misiju. Tada sam postala šef Odeljenja sudija EULEX-a u Mitrovici, tako da sam već bila uključena u proces integracije pravosuđa i mogla sam da vidim kako su kosovsko-albanske i kosovsko-srpske sudije i tužioci počeli da rade zajedno“, priseća se Iva.

Kada je Iva počela da radi kao savetnik EULEX-a, postala je još svesnija svih izazova sa kojima se suočavaju kosovsko-albanske i kosovsko-srpske sudije i tužioci. Kao glavni kontakt između Misije EULEX i Osnovnog suda u Mitrovici, Iva je iz prve ruke videla kako su se kosovsko-srpske sudije integrisale u sistem i kako su počele da rade zajedno sa svojim kolegama kosovskim Albancima. Sada, posle četiri godine, Iva razmišlja o razvoju tih događaja: „Rekla bih da je ovo bila uspešna priča. Integrisane pravosudne institucije, Osnovni sud u Mitrovici i Osnovno tužilaštvo u Mitrovici su u potpunosti operativni i nastavili su da rade čak i kada je bilo političkih tenzija na severu Kosova. Saradnja kosovskih Albanaca i kosovskih Srba u okviru pravosudnih institucija na severu Kosova je veoma dobra, oni dobro rade zajedno.” 

Njena svakodnevna motivacija je interakcija sa ljudima: razgovarajući o različitim temama, slušajući mišljenja svojih kolega i pokušavajući da pronađe najbolje rešenje ili najbolji pristup raznim pitanjima.

U razgovoru sa njom može se reći da Iva odiše vatrenom i pozitivnom energijom kada je posao u pitanju: „Volim da radim i nikada nisam imala osećaj da sam preopterećena poslom. Jednostavno volim svoj posao.”

Van posla, Ivina najveća strast je putovanje. Pre pandemije, putovala je po svetu. Njena omiljena destinacija su Sjedinjene Američke Države, odakle ima najlepše uspomene.

Pred kraj našeg razgovora, Iva pominje kako sebe nikada nije videla kao ženu u muškom svetu: „Znam da je reč o ženama u vladavini prava. I pitali ste me šta me je inspirisalo da se opredelim za ovu karijeru. Da budem iskrena, nikada nisam razmišljala o razlici između izazova sa kojima se suočavaju žene i muškarci, bilo u karijeri bilo ekonomskom statusu. Sve sam smatrala jednakim.” 

Praćenje svog puta, naporan rad i - što je najvažnije - praćenje snova, doveli su je do posla u kojem nastavlja da se bavi pravosuđem, ljudskim pravima i uspostavljanjem vladavine prava, ali sada sa dozom pregovaranja, posredovanja i diplomatije. „Zaista uživam u svom poslu“, radosno zaključuje ona.