Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Procedura gjyqësore Penale

Gjykata Themelore e Mitrovicës

DataEmri i rastit dhe numri i lëndësVendimet
25 maj 2018 P. no. 54/17 English | Shqip | Srpski
22 maj 2018 P. No. 8/2013 English | Shqip | Srpski
16 maj 2018 P. No. 67/2017 English | Shqip | Srpski
14 mars 2018 P. No. 170/15 English | Shqip
02 nëntor 2017 P no. 50/2017 English | Shqip | Srpski
04 korrik 2017 P. nr. 199/2015 English | Shqip
11 maj 2017 P. 61/2016 Judgment English | Shqip | Srpski
09 nëntor 2016 P. No. 62/2016 enacting clause redacted English | Shqip
31 gusht 2016 P. No. 28/2016 English | Shqip | Srpski
08 gusht 2016 P. No. 184/15 enacting clause redacted English | Shqip
08 gusht 2016 P. No. 184/15 - Judgment English | Shqip
04 korrik 2016 P. nr. 199/2015 - Enacting Clause English | Shqip
03 qershor 2016 P.nr. 148/2014 English | Shqip
10 maj 2016 P. No. 58/2014 Dissenting Opinion English | Shqip
10 maj 2016 P. No. 58/2014 English | Shqip
18 prill 2016 PM nr. 01/2016 English | Shqip | Srpski
18 prill 2016 P. no. 01/2016 enacting clause English | Shqip | Srpski
30 mars 2016 P. No. 98/14 - Judgment English | Shqip | Srpski
29 shkurt 2016 P. no. 127/2015 English | Shqip | Srpski
12 shkurt 2016 P. no. 51/2014 enacting clause English | Shqip | Srpski
10 dhjetor 2015 P. no. 147/2014 Enacting Clause English | Shqip | Srpski
02 nëntor 2015 P. No. 134/2015 English | Shqip | Srpski
23 tetor 2015 P. no. 122/2014 English | Shqip | Srpski
23 tetor 2015 P. no. 122/2014 English | Shqip | Srpski
31 korrik 2015 P. 132/14 enacting clause | Shqip
27 maj 2015 P. no. 58/14 English | Shqip
27 maj 2015 P. no. 938/13 English | Shqip | Srpski
20 prill 2015 P.nr. 59/2014 enacting clause English | Shqip | Srpski
20 prill 2015 P.nr. 59/2014 Judgement | Shqip
26 mars 2015 P nr. 54/2014 English | Shqip
26 mars 2015 P nr. 54/2014
Enacting clause
English | Shqip
12 shkurt 2015 P 42/14
Enacting clause
English | Shqip
12 shkurt 2015 P no. 42/14 - PP.I. no. 103/2013 English | Shqip
08 dhjetor 2014 P 33/12 English | Shqip | Srpski
25 nëntor 2014 947/2013 English | Shqip
10 korrik 2014 P.nr. 933/2013 English | Shqip | Srpski
10 korrik 2014 P.nr. 933/2013 - Judgment English | Shqip | Srpski
12 shtator 2013 P.nr. 14/2013 English | Shqip
30 korrik 2013 P 806/13 English | Shqip
25 mars 2013 P.nr.42/2012 English | Shqip
08 mars 2013 P.nr.12/2012 English | Shqip

Aktgjykimet/aktvendimet e publikuara mund të mos jenë të formës së prerë dhe mund të jenë subjekt të ankesave në pajtim me ligjet e zbatueshëm.
Aktgjykimet publikohen pasi të jenë njoftuar palët e procedurës. Vendimi së pari i kumtohet palëve.
Aktgjykimet dhe vendimet e tjera gjyqësore që publikohen redaktohen sipas rregullave të brendshme për ruajtjen e anonimitetit dhe për mbrojtjen e të dhënave personale të palëve të përfshira.