Zëvendësshefi i Misionit

Zëvendësshefi i Misionit

Zëvendësshefi i Misionit


Cezary Luba
Zëvendësshefi i Misionit

Biografia:

Kolonel i Policisë Shtetërore të Polonisë Cezary Luba, Zëvendësshefi Misionit

Nacionaliteti: Polak

Arsimimi:
Diplomë Master për Gazetari dhe Shkenca Politike – Universiteti i Varshavës, Poloni
Diplomë Baçelor për të Drejtën Penale dhe Administratë Publike – Akademia Policore, Szczytno, Poloni
Programi i Edukimit për të Drejtën Penale – Universiteti i Virgjinias, Charlottesvillle, SHBA
Programi i Studimeve për nivelin Ekzekutiv të Zbatuesve të Ligjit – Akademia Kombëtare e FBI-së, Quantico, SHBA
Kursi për Nivelet e Larta për Menaxhimin e Krizave – George C. Marshall ECSS Garmisch-Partenkirchen, Gjermani
Kursi për nivelin Komandues në PPSM – CEPOL, Lisbonë (Portugali), Viçenza (Itali)

Gjuhët:
Polonisht (gj. amtare), Anglisht, Rusisht

Përvoja profesionale:
Aktualisht: Zëvendës Shef i Misionit EULEX Kosova
2016-2019 – Zëvendës-Shef i Divizionit Ekzekutiv/Shef i Shtyllës së Operacioneve, EULEX Kosova
2005-2016 – Shef i Departamentit Kundër Narkotikëve, Zyra Qendrore e Hetimeve, Policia Shtetërore e Polonisë
1997-2005 – Ekspert dhe Udhëheqës Skuadre në Departamentin e Inteligjencës Kriminale, Zyra kundër drogave, Policia Shtetërore e Polonisë
1992-1997 – Zyrtar Policor në Departamentin e Hetimeve Kriminale, Shtabi Regjional i Policisë në Siedlce (Poloni).