Fillimi  BreadCrumbTrailerPër EULEX  BreadCrumbTrailerOne of Us

Njëri nga ne: Njihuni me Avni Rrustemin

Dëgjoni nga Avni Rrustemi për përvojën e tij të mëparshme të punës si Asistent Gjuhësor në Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), si dhe për karrierën e tij aktuale si Zyrtar Ligjor në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës.

Njëri nga ne: Njihuni me Valon Kurtaj

Të dëgjojmë nga Valon Kurtaj rreth përvojës të punës në EULEX dhe rreth karrierës tani si gjyqtar në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë

Çfarë janë duke bërë këtyre ditëve ish-pjesëtarët vendas të EULEX-it?

Dëgjoni nga Arjeta Sadiku për përvojën e saj të punës në EULEX dhe për karrierën e saj tani si gjyqtare në Gjykatën Themelore në Prishtinë...

Çfarë është duke bërë këtyre ditëve ish-pjesëtari vendas i EULEX-it?

Dëgjoni nga Dukagjin Leka lidhur me përvojën e tij të punës në EULEX dhe për karrierën e tij tani si Zëvendës-rektor për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në Gjilan.

Çfarë është duke bërë këtyre ditëve ish-pjesëtari vendas i EULEX-it?

Dëgjoni nga Ilir Morina lidhur me përvojën e tij të punës në EULEX...

Njëri nga ne: Njihuni me Mentor Kurshumliun

Çfarë është duke bërë këtyre ditëve ish-pjesëtari vendas i EULEX-it?

Dëgjoni nga Mentor Kurshumliu lidhur me përvojën e tij të punës në EULEX dhe drejtimin në të cilin ka shkuar jeta profesionale e tij që prej se ka vendosur që ta fillojë biznesin personal të tij.