European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
O EULEX-u Izvršni odsek Odsek za jačanje Kancelarija za Medije Radna Mesta Tenderi Kontakti
Search

Naslovna BreadCrumbTrailer Sudske
Presude
 BreadCrumbTrailer Krivični postupci

Okružni sud u Mitrovici

DatumNaziv predmeta i broj dosijeaPresude
10. juni 2010. god. P. nr. 24/09 English | Shqip | Srpski
04. avgust 2010. god. P.nr. 16/2009 English | Shqip | Srpski
13. oktobar 2011. god. P.nr. 45/2010 English | Shqip | Srpski
08. juni 2010. god. P. Nr. 70/07 English | Shqip | Srpski
27. maj 2010. god. P nr. 31/09 English | Shqip | Srpski
16. februar 2010. god. P Nr. 215/07 English | Shqip | Srpski
19. novembar 2009. god. P. nr. 134/08 English | Shqip | Srpski
11. oktobar 2011. god. K.no. 49/10 English | Srpski
20. septembar 2012. god. P. no. 02/12 English | Srpski
16. februar 2012. god. K. nr. 33/2010 English | Shqip | Srpski
13. oktobar 2011. god. P. nr. 45/2010 English | Srpski
19. maj 2011. god. K no. 26/2010 English | Srpski
01. decembar 2010. god. P.nr. 320/2007 English | Srpski
19. avgust 2010. god. K nr. 13/2010 English | Srpski
05. juli 2010. god. K nr. 02/2010 English | Srpski
22. april 2010. god. K nr. 32/2009 English | Srpski
23. mart 2010. god. P.Nr. 29/2009 English | Srpski
18. februar 2010. god. P Nr. 349/07 English | Shqip | Srpski
07. decembar 2009. god. K.nr. 28/09 English | Srpski
19. novembar 2009. god. P.nr. 134/08 English | Srpski
26. mart 2009. god. K.no.81/08 English | Srpski

Objavljene odluke/presude možda nisu konačne i mogu biti podložne žalbi u skladu  sa važećim zakonom.
Presude će biti objavljene nakon što o njima budu obaveštene i same strane u postupku. Strane u postupku su prve koje moraju da saznaju odluku.
Objavljane presude i druge sudske odluke redigovane su u skladu sa međunarodnim propisom o anonimizaciji radi zaštite ličnih podataka strana u postupku.

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +381 (0) 38 78 2000 Fax: +381 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu