European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
O EULEX-u Izvršni odsek Odsek za jačanje Kancelarija za Medije Radna Mesta Tenderi Kontakti
Search

Naslovna BreadCrumbTrailer EULEX & EU BreadCrumbTrailer EU na Kosovu

EU na Kosovu

Postoje dva glavna tela EU koja funkcionišu na Kosovu: EULEX, i Kancelarija Evropske unije na Kosovu / Specijalnog predstavnika EU na Kosovu. 

Kanclearija Evropske unije na Kosovu / Specijalnog predstavnika EU na Kosovu 

Kancelarija EU ima važnu ulogu u ostvarivanju evropskog plana na Kosovu sa ciljem da unapredi približavanje Kosova Evropskoj uniji. Kao sastavi deo Evropske službe za spoljno delovanje i predstavništvo Evropske komisije u Prištini, ova kancelarija obezbeđuje održavanje stalnog političkog i tehničkog dijaloga sa institucijama u Briselu. SPEU nudi savete i podršku kosovskoj vladi u političkom procesu; pruža sveukupnu koordinaciju za prisustvo EU na Kosovu; i doprinosi razvoju i konsolidaciji poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda ma Kosovu. SPEU preko visokog predstavnika/podpredsednika Evropske unije, Federika Mogerini, podnosi svoj izveštaj Savetu Evropske unije, međuvladinom telu koje predstavlja 28 zemalja članica EU. 


Šef kancelarije: Nataliya Apostolova

Kontakt:
Fjola Čeku
Službenica za medije i informisanje
Telefon: 038 5131 327
fjolla.ceku@eeas.europa.eu 

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu