European Union External Action
FacebookTwitterYoutube
O EULEX-u Izvršni odsek Odsek za jačanje Kancelarija za Medije Radna Mesta Tenderi Kontakti
Search

Naslovna BreadCrumbTrailer EULEX & EU BreadCrumbTrailer Šta je EULEX?

Šta je EULEX?

Misija:

EULEX Kosovo pomaže kosovskim organima pravosuđa i organima za sprovođenje zakona u njihovom napretku ka održivosti i odgovornosti, kao i u daljem razvoju i jačanju nezavisnog, multietničkog sistema pravosuđa i multietničke policije i carine, starajući se da te institucije budu slobodne od političkog mešanja i da poštuju međunarodno priznate standarde i najbolje evropske prakse.  

Misija u punoj saradnji sa programima Evropske komisije za pomoć sprovoditi svoj mandat kroz nadgledanje, podučavanje i savetovanje, zadržavajući određene izvršne nadležnosti. Kako bi sprovela kontinuirani i održivi napredak lokalnih vlasti, uključujući pravosudne organe i policiju, misija će obezbediti praćenje, podučavanje i savetovanje upravi, kao i rukovodstvu relevantnih institucija vladavine prava,  u cilju jačanja lanca krivičnog pravosuđa, sa naglaskom na borbi protiv političkog uplitanja i nadgledanju osetljivih predmeta. 

Kroz svoju izvršnu funkciju misija pruža podršku u rešavanju predmeta iz oblasti ustavnog i građanskog prava, kao i u krivičnom gonjenju u rešavanju izabranih krivičnih predmeta. U isto vreme EULEX predmeti će se stalno ocenjivati u cilju prekvalifikacije tih predmeta kao zajedničkih i daljeg angažovanja kosovskih sudskih, tužilačkih i istražnih organa, kako bi se izgradili kosovski kapaciteti u tim oblastima.  

Kao stvar principa, sve kriminalne istrage i sve nove slučajeve predvodiće kosovski organi pravosudja u panelima koji ce biti sastavljeni od kosovskih sudija. Samo u vanrednim okolnostima slučaj može biti dodeljen tužiocu EULEX-a ili panelu sastavljenom od većine EULEX sudija.

EULEX sudije i tužioci će i dalje biti deo kosovskih institucija i radiće u skladu sa kosovskim zakonima. 

U bliskoj saradnji sa Specijalnim predstavnikom EU na Kosovu, Misija će pružiti podršku dijalogu između Beograda i Prištine, kako bi pomogla u sprovođenju preostalih sporazuma proizašlih iz dijaloga u oblasti vladavine prava.

Cinjenice:

Mandat: do 14. juna 2018.

Šefica Misije EULEX Kosovo: Alexandra Papadopoulou

Ovlašćeni kapacitet: 800 članova osoblja 

Sedište: Priština, Kosovo 

Osnivanje misije:

EULEX je u potpunosti postao operativan meseca aprila 2009. godine. Zajednicka akcija EZ od meseca februara 2008. godine i Odluka saveta od meseca juna 2010. godine, kao i ona od meseca juna 2012. godine, 2014 i ona od juna 2016. godine cine pravnu osnovu za misiju. EULEX radi pod okvirom Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

EULEX cini svih 28 zemalja clanica EU i pet drugih doprinosecih država (Kanada, Norveška, Švajcarska, Turska i Sjedinjene Americke Države)  

Zakonska osnova:

 Priručnik za Vladavinu Prava: English | Shqip | Srpski

EULEX Kosovo © Autorska prava & Izjava o odgovornosti
Ul. Muharrem Fejza, Zgrada Farmeda, P.O. Box: 268 10000 Pristina, Kosovo
Tel: +383 (0) 38 78 2000 Fax: +383 (0) 38 78 4556 :: info@eulex-kosovo.eu