Vesti

EULEX-ova savetnica za rodna pitanja predstavlja rad EULEX-a u borbi protiv seksualnog nasilja

26. septembar 2022. god.

Dana 26. septembra, Chiara Tagliani, savetnica za rodna pitanja Misije Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), pridružila sa sednici debate o ulozi Instituta za sudsku medicinu u rešavanju slučajeva seksualnog napada i seksualnog nasilja i o važnosti etičkog izveštavanja kao i izveštavanja o rodno osetljivim pitanjima. Informativnu sednicu je organizovala Misija OEBS-a na Kosovu, a učestvovali su predstavnici medija i novinarskih udruženja.

Tagliani je održala kratku prezentaciju o važećim međunarodnim standardima ljudskih prava na Kosovu i objasnila rad Misije na pružanju podrške kosovskim institucijama u borbi protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja – uključujući kampanju “Progovori na vreme“ sprovedenu u saradnji sa Institutom za sudsku medicinu, oceni postupanja pravosudnog sistema u slučajevima silovanja na Kosovu, izradi mape puta za Ministarstvo pravde za uspostavljanju specijalizovanih službi za podršku žrtvama krivičnih dela seksualnog nasilja i podršci radnoj grupi u zaduženoj za izradu Protokola o upućivanju i postupanju u slučajevima seksualnog nasilja.