Saopštenja za medije

Saopštenja za medije

Glavni pravosudni organi Kosova, Kancelarija EU i EULEX potpisali drugi "Sporazum" o produbljivanju vladavine prava

14. maj 2015. god.

Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava (ZKOVP), sastavljen od Ministarstva pravde Kosova, Kancelarije EU/SPEU i Misije EULEX, danas je obnovio svoju posvećenost potpisivanjem drugog Sporazuma o vladavini prava na Kosovu. Nakon što je Sporazum prvi put zaključen novembra 2012. godine, ovaj revidirani Sporazum podvlači zajedničku posvećenost jačanju vladavine prava na Kosovu. Određeni broj konkretnih mera iz Sporazuma potkrepljuje tu opštu posvećenost. Mere obuhvataju stvari kao što su jačanje policije, carine, kazneno-popravnih i pravosudnih institucija na celom Kosovu, što će pomoći da se zadovolje uslovi postavljeni Kosovu za viznu liberalizaciju, kao i težnje ka priključivanju u EU. Takođe, Sporazumu poziva na unapređenje kapaciteta Kosova za borbu protiv korupcije, kao i njegove sposobnosti da se bori protiv organizovanog kriminala, uz usredsređenost ka rešavanju međuetničkih krivičnih dela.

Trojica predsedavajućih ZKOVP, ministar pravde Hajredin Kuçi, šef Kancelarije EU na Kosovu/SPEU Smauel Žbogar i šef Misije EULEX Gabriele Meucci, potpisali su obnovljeni Sporazum u sedištu EULEX-a, zajedno sa predsedavajućim Sudskom savetu Kosova Enverom Pecijem i predsedavajućim Tužilačkom savetu Kosova, Aleksandërom Lumezijem.

Šef Misije EULEX Gabriele Meucci, pozdravio je sporazum kao presudan korak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava na Kosovu. „Sporazum nam daje potrebnu podršku za svaki proces reformi. Sa praktičnog gledišta, zadovoljan sam katalogom konkretnih mera koje su dogovorene, što će obezbediti nastavak u radu na produbljivanju vladavine prava i nakon postojećeg mandata EULEX-a. Dogovoreno je da se izdvoje neophodni resursi i da naš rad usredsredimo tako da se ostvare opšti zajednički ciljevi vladavine prava, kako je određeno ovim Sporazumom.“ – rekao je Meucci.

Link do obnovljenog Sporazuma koji je zaključen 14. maj 2015. godine:
http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/M20150514_SRB.pdf

Link za originalni potpisani dokument na engleskom jeziku:
http://www.eulex-kosovo.eu/eul/repository/docs/M20150514_ENG.pdf

Radi lakšeg upućivanja: Prvi Sporazum je zaključen novembra 2012. god. Vidi http://www.eulex-kosovo.eu/sr/pressreleases/0368.php 

Video link potpisivanja: http://www.eulex-kosovo.eu/?page=3,13,27