Saopštenje za medije

Sastanak zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava i potpisivanje sporazuma

9. novembar 2012. god., Priština

Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava (ZKOVP) je danas održao svoj redovni sastanak u glavnom štabu EULEX-a u Prištini. Domaćin sastanka bio je Gzavije de Marnjak, šef misije EULEX-a, a kopredsedavajući sastanka bili su Samuel Žbogar, Šef kancelarije Evropske unije i Specijalni predstavnik EU i Hajredin Kuči, zamenik Premijera Kosova i Ministar pravde.

Signing of Compact 09 November 2012
   

Glavna tema ovog sastanka bilo je potpisivanje sporazuma Kompakt kojim se definišu zajednički ciljevi vlade Kosova, Kancelarije EU i EULEX-a iz oblasti vladavine pava. Učesnici su razgovarali o značajnim dostignućima koji su ostvareni od proteklog sastanka kao i pripremama za implementaciju zajedničkih aktivnosti tokom narednih meseci.

U svojim uvodnim napomenama, šef misije EULEX-a, je govorio o predstojećem radu misije nakon njene rekonfiguracije.

“Ono što ne treba prenebregnuti je činjenica da rekonfiguracija EULEX-a predstavlja jedan dodatni opipljiv dokaz napretka koje su ostvarile institucije vladavine prava na Kosovu. Ova velika promena u radu je bila moguća pre svega zbog zajednički ostvarenih dostignuća, čime je omogućeno smanjenje ukupnog broja osoblja EULEX-a za jednu trećinu.”

De Marnjak je istakao značaj sporazuma:

“Sporazum će služiti kao jak signal kosovskoj javnosti da su njihova vlada i institucije posvećene ostvarivanju napretka u oblasti vladavine prava i pokazuje njihov odlučan pristup približavanju EU.”

Šef EU kancelarije i Specijalni predstavnik EU, Samuel Žbogar izjavio je da je zajednička saradnja ključ za razvoj Kosova na putu ka integraciji u Evropu.

"Uz pomoć Zajedničkog koordinacionog odbora mi smo uspostavili trostruku koordinaciju između kosovskih organa vlasti iz oblasti vladavine prava, EULEX-a i Kancelarije EU. U ovoj novoj fazi, napredak će pre svega biti meren u pogledu sprovođenja i EULEX može da pruži neposrednu pomoć u tom pogledu. Istovremeno, Kancelarija EU će povezati te teme sa širim procesom integracije u EU, kao što su Sporazum za stabilizaciju i pridruživanje i dijalog o viznom režimu."

Zamenik premijera i Ministar pravde Hajredin Kuči opisao je sporazum kao zavet vlade Kosova za posvećenost saradnji sa međunarodnom zajednicom.

“Smatram da je današnje potpisivanje Sporazuma još jedan korak koji pokazuje posvećenost vlade Kosova vladavini prava i dobroj saradnji sa međunarodnom zajednicom, u ovom slučaju posredstvom EULEX-a, u pravcu ostvarivanja ovog vitalnog cilja. To je dokument koji predstavlja zajedničke ambicije vlade Kosova i EULEX-a, koji sadrži konkretne postupke koji moraju da budu sprovedeni od strane komponenti EULEX-a za razvijanje kapaciteta, saradnju i naporan rad koji treba da ulože institucije na način na koji će prenos nadležnosti biti sproveden do kraja predviđenog mandata. Verujem da će ovaj dokument biti jedna jaka smernica za dalje jačanje naših institucija i da će na kraju naše institucije biti spremne da preuzmu svoje nadležnosti za sveobuhvatno deljenje pravde.”

De Marnjak, Žbogar i Kuči su, u prisustvu čelnika kosovskih institucija vladavine prava potpisali sporazum, na ceremoniji koja je održana odmah nakon završetka redovnog sastanka.